Начало Новини Актуално Програмата за регионално развитие ще се нарича Региони в растеж

Програмата за регионално развитие ще се нарича Региони в растеж

Актуално
Лиляна Павлова

Оперативна програма Региони в растеж ще бъде името на програмата за регионално развитие през периода 2014 - 2020 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР. Избраният слоган е За едно по-добро място за живеене, допълни тя.

Ръководителят на отдел България в Генерална дирекция Регионална политика на Европейската комисия Реналдо Мандметс отчете като голям успех за страната ни, че тя е една от четирите без спрени средства от европейските фондове. Той отбеляза повишеното качество в изпълнението на проектите, но препоръча да продължи работата по подобряване на административния капацитет, особено на бенефициентите. Според него, предварителната подготовка на интегрирани проекти, които ще се изпълняват през периода 2014-2020 г., е добра концепция, която ще донесе положителни резултати, съобщиха от пресцентъра на регионалното министерство.

Към 15.11.2012 г. са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,822 млрд. лева или 90,12% от бюджета на ОПРР (3,131 млрд. лева), беше отчетено на днешното заседание. С тях се финансират 984 договора. Разплатените средства по тях са общо 1,045 млрд. лева.

Инициативи, които се реализират успешно през този период, са проектите за интегриран градски транспорт, рехабилитация на пътища, деинституционализация, осигуряване на социални жилища за маргинализирани групи и енергийна ефективност в жилищни сгради, отчете министър Павлова. Това ни дава основание да преговаряме за финансиране на такива дейности и през периода 2014 - 2020 г., допълни тя. Като успешна определи и инициативата JESSICA, която се финансира чрез принципа на финансовия инженеринг. Той ще бъде един от ключовите механизми за разпределяне средства през новия програмен период, каза още регионалният министър.

Според нея, предизвикателство за нас продължава да бъде разплащането. Тя призова за по-голяма активност в работата по проектите, за да няма такива, които не могат да се изпълнят и да се наложи да връщаме пари на Европейския съюз.

От освободени средства по програмата е формиран общ ресурс от 180 лева за финансиране на схема Зелена и достъпна градска среда, съобщи министър Павлова. Средствата, които ще се освобождават от тук нататък, ще се пренасочват към схема Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали, с конкретен бенефициент Министерството на вътрешните работи, до формиране на общ ресурс в размер на 95,8 млн. лева, каза още тя.

В рамките на Приоритетна ос 5 Техническа помощ, от програмата се пренасочва финансов ресурс в размер на 12,5 млн. лева към Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР. Така се увеличава общият финансов ресурс по схема В подкрепа за следващия програмен период на стойност 27,5 млн. лева.

Въведена е нова област на интервенция – Интегриран градски транспорт, като допустима дейност за подготовка на проектни предложения по схемата.
Като конкретен бенефициент се определя дирекция Технически правила и норми в МРРБ по Приоритетна ос 5 Техническа помощ, операция 5.1 Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол. 500 хил. лева. е размерът на средствата, които се пренасочват за разширяване на допустимите дейности по операцията. С тях ще се финансира извършване на анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014 - 2020 г.

До края на тази година ще имаме нейния първоначален текст, каза министър Павлова. Така още през 2013 г. ще можем да започнем преговорите с Европейската комисия за ресурс от 2 млрд. евро, който се надяваме да получим през следващия период, допълни тя.

Още новини