Начало Новини Актуално Програма Развитие на човешките ресурси ще подкрепи бизнеса в България с 3,8 млрд. лв.

Програма Развитие на човешките ресурси ще подкрепи бизнеса в България с 3,8 млрд. лв.

Актуално

Програма Развитие на човешките ресурси (2021-2027) е официално одобрена от Европейската комисия и е първата програма в България, която получи зелена светлина от Брюксел. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв. Със сумата се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в България.

Чрез изпълнението на Програма Развитие на човешките ресурси ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила в България и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда в следващите седем години. Освен това ще бъдат реализирани мерки, с които ще бъдат осигурени повече възможности за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на заетите. Най-уязвимите групи в обществото - безработни, хора с увреждания, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни, представители на ромската общност ще получат подкрепа за пълноценно включване в икономическия и социалния живот на страната.

Комплексна подкрепа ще получат също уязвимите хора и техните семейства. Средства ще бъдат осигурени и за социално-икономическата интеграция на хората в неравностойно положение.

С бюджет от над 735 млн. лв. ще бъдат реализирани мерки за информиране и мотивиране на неактивни младежи, включване в различни видове заетост - стажуване, чиракуване, обучения и подкрепа при първа работа. Индивидуален подход и комплексна подкрепа ще бъде оказана и за младежите в неравностойно положение на пазара на труда.

Общо 20 млн. лв. ще бъдат насочени към проекти за социално експериментиране, изпитване и прилагане на социални иновации в областта на пазара на труда и на социалното включване. Чрез оперативната програма на МТСП ще бъде подкрепена и дейността на Компетентностен център за социални иновации, като по този начин ще бъде подпомогнато развитието на социални иновации в предприятията на социалната и солидарна икономика.

Още новини