Начало Новини Актуално Програма Развитие на човешките ресурси обяви програми с обща стойност над 1,144 млрд. лв.

Програма Развитие на човешките ресурси обяви програми с обща стойност над 1,144 млрд. лв.

Актуално

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси одобри критериите за кандидатстване на 14 нови операции на обща стойност над 1,144 млрд. лв. Те ще бъдат реализирани с финансиране от Програма Развитие на човешките ресурси (2021-2027) (ПРЧР). Операциите се очаква да бъдат отворени за кандидатстване веднага след одобрението на програмата от Европейската комисия. Първите мерки, планирани по ПРЧР, са в целия спектър на дейности по програмата, а целта е да бъде даден адекватен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев.

Програма Развитие на човешките ресурси е първата, която ще бъде одобрена от Европейската комисия в близкия месец, заяви Дора Крумова, заместник-началник отдел С/5 Румъния, България в Главна дирекция Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия. Тя открои пазара на труда като едно от големите предизвикателства в България. Крумова цитира доклад на ЕК, от който става ясно, че демографските промени ще се отразят на пазара на труда и ще се обостри недостига на работна ръка, ще увеличи предизвикателствата пред бизнеса и икономиката, а заедно с високия брой неактивни хора ще доведе до намаляване на перспективите за растеж на икономиката. Поради тази причина в одобрените от Комитета за наблюдение операции се поставя акцент именно върху пазара на труда.

Основен приоритет ще и работата по Европейската гаранция за младежта и борбата с детската бедност. За справяне с детската бедност са отделени близо 136 млн. лв. от Европейския социален фонд, които ще бъдат насочени към мерки по ПРЧР и Програма Образование. Посочените предизвикателства и приоритети на ЕК напълно съвпадат с политиките на МТСП и изпълнението на ПРЧР. Дейностите, свързани с младежите, са основен приоритет във всички наши политики, реализирани чрез Националния план за действие по заетостта, ОПРЧР и ПРЧР, уточни зам.-министър Иван Кръстев. Той подчерта, че България е включила специфична подцел за намаляване на детската бедност със 197 000 деца до края на 2030 г.

В рамките на заседанието на Комитета за наблюдение Европейската комисия поздрави Управляващия орган на ОПРЧР за операция Солидарност, с която се оказва подкрепа на украинските бежанци в намирането на работа в България.

*Допълнителна информация за новите операции можете да откриете в уебсайта на ОПРЧР - https://esf.bg/

Още новини