Начало Новини Актуално Програма БАС на ЕБВР финансира бизнес консултантски услуги

Програма БАС на ЕБВР финансира бизнес консултантски услуги

Актуално

В България програмата БАС ще предоставя финансиране за предприятия, които са малки и средни фирми от всички стопански сектори, с изключение на тези, работещи в селското стопанство, строителството, военната индустрия, тютюнопроизводството, банковото дело, хазарта, управлението на недвижими имоти.

По тази прогарамаще бъде предоставяно финансиране за консултантски услуги в следните области:

- Маркетингово проучване;
- Търсене на партньори и инвеститори;
- Подбор и оценка на необходимо оборудване;
- Подобряване организационната и управленска структура;
- Изготвяне на бизнес планове;
- Развитие и усъвършенстване на финансово-счетоводните и контролни системи;
- Развитие и усъвършенстване на управленските информационни системи;
- Подготовка и издаване на свидетелства за системи за контрол на качеството (ISO, HACCP, и др.).


Програмата ще подпомага предприятия, работещи в областите на хранително-вкусовата промишленост, производството на строителни материали, както и фирми, които се занимават с търговия или работят в сферата на услугите;
- Частни и с български мажоритарен собственик;
- Съществуват най-малко от две години;
- Имат от 15 до 250 служители/работници.

Повече информация на сайта на програмата http://www.basprog.com/intro.htm

 

Още новини