Начало Новини Актуално Професионалното обучение ще се осъществява и чрез работа

Професионалното обучение ще се осъществява и чрез работа

Актуално

професионално обучение чрез работаМинистерството на образованието, младежта и науката (МОМН) е публикувало за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Проектът предвижда въвеждане на дуалното обучение (обучение чрез работа) в българската образователна система и възможност за валидиране на компетенции, придобити по неформален път.

В проекта е записано, че професионалното обучение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение), като форма на партньорство между професионалните гимназии и работодателите. Този вид обучение ще се осъществява по заявка и за сметка на работодателите, като те ще бъдат ангажирани и с осигуряване на места за стажуване на професионалните ученици.

Проектът включва още въвеждане на система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение. Определят се и параметрите, на база на които ще се изграждат държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професия, а именно: изисквания към кандидатите, описание на професията, единици резултати от учене, изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.

Съгласно проектозакона, условията и реда за включване на обучаем в дуално обучение ще се определят съвместно от професионалната гимназия и работодателя. Освен това, заявителите на професионалното обучение (работодателите) ще участват при определянето на учебното време на квалификационния курс, както и броя на обучаемите.

Както е известно, Националният център на професионално обучение подготви и участва в проект на образователното министерство, като партньор на НАП, а след признаване на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) за работодателска организация, продължи работа по проектозакона заедно с нея.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на education@bcci.bg, или в МОМН в дирекция Образователни програми и образователно съдържание до 11 април 2013 г.

Още новини