Начало Новини Актуално Професионална гимназия по строителство и дървообработване Инж. Недьо Ранчев кани представители на бизнеса провеждане на

Професионална гимназия по строителство и дървообработване Инж. Недьо Ранчев кани представители на бизнеса провеждане на държавните квалификационни изпити

Актуално

Професионална гимназия по строителство и дървообработване Инж. Недьо Ранчев кани представители на бизнеса провеждане на държавните квалификационни изпитиПрофесионална гимназия по строителство и дървообработване "Инж. Недьо Ранчев" в Стара Загора се обръща към работодателите с покана за участие в комисията за провеждане на държавните квалификационни изпити за придобиване на трета и на втора степен на професионална квалификация.

Поканата е свързана със заповед РД09-1352 от 31 август 2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката и с нея са определени следните дати за провеждане на държавни изпити за придобиване на професионална квалификация:

За трета степен - на 10 юни 2013 г. (теория на професията) и 11 и 12 юни 2013 г. (практика на професията).

През настоящата учебна година в училището се обучават за трета степен на професионална квалификация ученици по специалност Мебелно производство.

За втора степен - на 6 юни 2013 г. (теория на професията) и на 10 и 11 юни 201З г. (практика на професията).

За учебната 2012 - 2013 г. Професионална гимназия по строителство и дървообработване "Инж. Недьо Ранчев" има ученици за втора степен на професионална квалификация по специалност Вътрешни облицовки и настилки и специалност Електрически инсталации.

Съгласно чл. 35 от Закона за професионалното образование и обучение в състава на комисиите за провеждане на изпитите се включват представители на работодателите и на работниците и служителите.

Представителите на работодателите трябва да са от съответната професионална област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по-малко от 4 години по съответната професия.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора се обръща към своите членове и партньори с предложение да участват в изпитните комисии за провеждане на държавните квалификационни изпити. При проявен интерес можете да заявите участие до 31 май в Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

6000 Стара Загора, ул. Г. С. Раковски 66
тел./факс 042 626 033; 042 626 297; 042 639 627, имейл office@chambersz.com

За повече информация:

Професионална гимназия по строителство и дървообработване Инж. Недьо Ранчев

Адрес: Стара Загора, ул. Mусала 38, П.К.367, имейл pgsdsz@abv.bg

Още новини