Начало Новини Актуално Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов изпълнява проекти, насочени към модернизиране на обучението

Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов изпълнява проекти, насочени към модернизиране на обучението

Актуално

Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов - Стара ЗагораГодини наред учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов Стара Загора участват в разработването на учебни планове и програми в професионални направления Компютърни науки и Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, по които се обучават учениците от всички професионални гимназии в страната.

Дирекция Професионално образование и обучение на МОН оценява експертността и опита на учителите и включва преподаватели да участват и в разработването на учебни планове и програми за обучението чрез работа (дуално обучение). 

Натрупаният опит и обективната оценка на обучението по професионална подготовка, дава възможност на екип от учители от Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов да разработи учебни планове и програми за специалности Програмно осигуряванеСистемно програмиранеПриложно програмиране от професионално направление Компютърни науки.

Основните програми за специфична професионална подготовка за специалности Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи са разработени от преподавателите на Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов.

През 2020 г. ще бъдат изготвени останалите програми за специфична професионална подготовка за професия Техник на компютърни системи.

В Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов използваме европейската програма Еразъм+ за модернизиране на методите на обучение, правим учебния процес интересен и лесно достъпен, уверяват от ръководството.

През изминалата учебна година завършихме проектa DISCOVER - Разработване на иновативни подходи за популяризиране на науката в професионалното образование с цел мотивиране на учениците за кариера или образование в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката. Съвместно с Технически университет - Габрово, Европейски център за качество - България, Технически университет - Крит, Гърция, Дирекция за средно образование - Хания, Индустриален институт за изследване в областта на автоматиката и измерванията - Полша, Технически университет - Кошице, Словакия, Университет Маркони - Италия, бяха разработени концепции, планове за уроци и помощни материали за роботиката, мехатрониката и програмирането. Практически ориентираните материали включват:

  •  Програмиране на Lego EV3 с помощта на програмната среда Robot C;
  •  Въвеждащо обучение в използването на Scratch;
  •  Създаване на мобилни приложения с MIT App Inventor 2;
  •  Въвеждащо обучение на програмиране с Python в програмната среда Raspberry Pi 3.

Проектът Класна стая на бъдещето има за цел да мотивира обучаваните да участват активно в учебния процес и да надграждат своите знания. Изискванията на съвременния пазар на труда за гъвкавост, високо ниво на увереност и дигитална грамотност, налага младите хора да бъдат подготвени в съответствие с тези нужди. Парньори от 6 страни - България, Италия, Испания, Португалия, Румъния и координатор Германия, обменят опит за нови методи и средства в обучението на учениците и учителите за използване на електронни устройства и платформи в учебния процес. Учителите и учениците от ПГЕ Джон Атанасов разработиха различни дидактически материали за бързо и лесно преподаване на учебния материал, за мотивиране на учениците за учене, използвайки различни дигитални платформи, езици и приложения. Практически ориентираните материали включват:

  •  Използване на електронна платформа Kahoot за пробиване на знания и проверка;
  •  Използване на WordPress за дигитално администриране на интернет страници;
  •  Използване на платформа Akinator за придобиване на нови знания и проверка;
  •  Използване на дигитална платформа Unity Real-Time Development Platform под формата на образователна игра.

Бъдещата класна стая, насоките и примерните учебни ситуации ще бъдат дългосрочни и ценни ресурси, тъй като те винаги могат да бъдат адаптирани, подобрени и разширени. Този проект ще продължи и през следващата учебна година.

Проетът Спа градове - места на цивилизации и здраве започна тази учебна година и ще продължи до 2021 г . В сътрудничество с екипи от 6 различни държави - Германия, Естония, Португалия, Полша, Франция и учениците от Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов ще изпълняват различни проектни задачи, ще развиват своите знания по чужд език, география и история, ще упражняват комуникационни и презентационни умения.

Конкурентноспособни в областта на информационните технологии и програмирането е проект свързан с професионалното образование. В тази насока училището работи от 2016 година. Първата визита се състоя в Лондон /Англия/, следващите в Палермо /Италия/ и Плимут /Англия/. През следващата година 2021 предстои нова визита в гр.Плимут, свързана с горепосоченият проект.

 Plimut

Picture 075

DSC 7466

Още новини