Начало Новини Актуално Проф. Слави Иванов - химик: В Стара Загора имате допълнителен замърсител, който трови целия град

Проф. Слави Иванов - химик: В Стара Загора имате допълнителен замърсител, който трови целия град

Актуално

- Проф. Иванов, след близо тригодишно затишие, Стара Загора отново стана жертва на обгазявания, сега основно с азотни оксиди. Като учен-химик споделяте ли официалната версия на държавните институции, че причина за това са неблагоприятните метеорологични условия, автомобилният трафик и битовото отопление?

- В предходните обгазявания за виновник бяха нарочени ТЕЦ-овете на комплекс "Марица Изток". Анализирайки настоящите данни, очевидно ТЕЦ-овете няма как да бъдат обвинени и това е първото нещо, което хората трябва да знаят.
Сега се обвиняват автомобилният трафик и битовото отопление.
Моят съвет е в дните, когато има регистрирани обгазявания, данните за Стара Загора да се сравнят с данните за София, където автомобилният трафик е 20 или 30 пъти по-голям. Да се вземат данните от Орлов мост и още на 2-3 такива пункта, в които има най-високи концентрации на вредни атмосферни замърсители, и да се сравнят с тези в Стара Загора. Ако софийските са по-ниски, очевидно е, че вината не е в автомобилния транспорт на Стара Загора. Това твърдо можем да го заявим. Освен това Стара Загора вече има едно благоприятно разположение на транспортната мрежа - трафикът, който идва от София и Пловдив към Бургас, е отклонен по околовръстното шосе, което е на доста голямо разстояние от Автоматичната станция на РИОСВ. Очевидно е, че при вас има допълнителен замърсител, който трови целия град.
Да се твърди, че обгазяванията са и от битовото отопление, е лудост. Нашите въглища са с високо съдържание на сяра и отделяните от тях азотни окиси са много по-малко, отколкото серните. Това е закон божий. Единствено от взривни вещества азотните оксиди могат да бъдат с такава висока концентрация в атмосферния въздух и да няма серни оксиди.

- А неблагоприятните метеорологични условия, свързани с така наречената инверсия?
- По отношение на инверсията трябва пак да сравним София със Стара Загора. София е едно затворено поле и инверсионните проблеми са десетки пъти по-тежки, отколкото в Стара Загора. Вашият град се намира в едно открито тракийско поле, където инверсионните проблеми трябва да са изразени в много, много по-ниска степен. Вие имате планински възвишения само откъм север, а откъм юг нямате абсолютно нищо, което да задържа газовете и дифузията от тях.

- Но министър Нона Караджова едва ли не определи Стара Загора като природен феномен...
- Защо го е определила така, не знам. Но аз като учен не случайно сравнявам София със Стара Загора. Ние в София такива обгазявания нямаме.

- Като химик как ще коментирате факта, че е налице корелация между два замърсителя на въздуха в Стара Загора? Тоест когато са регистрирани наднормени и надпрагови стойности на азотни оксиди, са регистрирани и завишени стойности на сероводород?
- Навремето ние правихме справки какво се отделя при изгарянето на боеприпаси и бойни отровни вещества. При някои от тях се отделят само азотни оксиди, при други - азотни оксиди и хлор. Но има и такива, при които при унищожаване и изгаряне се отделят азотни оксиди и сероводород. Не е изключено някоя фирма да внася от чужбина стари конвенционални боеприпаси или бойни отровни вещества и да ги унищожава във вашия регион. Западна Европа иска да се освободи от тях и просто ги праща в слаборазвитите страни, от което печелят дадени фирми. Но докато нямаме някакви конкретни данни, няма към кого да отправим обвинения.

- Да, но от МО официално отричат, че на полигон "Змейово" се унищожава старо оръжие. И твърдят, че проведените там изпитания не са причина за обгазяванията на Стара Загора.
- Не ги знам какво стрелят и какво правят там. Но пак повтарям - за да се установи дали обгазяването на Стара Загора с азотни оксиди е от автомобилния трафик, трябва да се сравнят данните със София. И ако стойностите в София са по-ниски, да имат много здраве от арменския поп, както казва народът, че обгазяването идва от автомобилите. А ако нещата продължават, гражданите трябва да осъществят контрол. Да се потърси, да се види, да се разбере кои фирми каква дейност извършват на полигона.
Интервю на вестник Старозагорски новини

Проф. Слави Иванов е председател на сдружение "Експерти в България по екотехнологии". Бил е преподавател в три университета - в Пловдив, Шумен и Бургас. В първите два е водил лекции по Кинетика на химичните реакции, а в Бургаския университет - Петролна химия. Той бе човекът, който свърза Община Стара Загора с Института в Щутгарт и първи оповести факта, че в зеленчуците от региона се съдържат наднормени стойности на тежки метали. До преди 3 години проф. Иванов оказваше методологична помощ във връзка с обгазяванията на Стара Загора и беше един от участниците в масовите граждански прояви.

Още новини