Начало Новини Актуално Проф. Иван Станков: Голяма част от плодовете и млечните продукти влизат нелегално в България

Проф. Иван Станков: Голяма част от плодовете и млечните продукти влизат нелегално в България

Актуално

Проф. Иван СтанковТрябва да се промени ДДС за хранителните продукти по опита на Полша, Франция и други страни. Необходими са и спешни мерки за защита на селскостопанското производство от кражби и посегателства. Нужно е търговските вериги приоритетно да изкупуват националните продукти, казва проф. Иван Станков, ректор на Тракийски университет - Стара Загора.

- Проф. Станков, как се чувствате след напускането на министерския пост в служебното правителство?

- Чувствам се много по-добре в университета. Тук работата ми е много по-позната, защото от дълги години съм ангажиран с нея. Още като приех поста на министър на земеделието, заявих, че искам да кажа на глас важни за българското аграрно производство неща, които многократно съм казвал в годините, но не е имало кой да ме чуе.

Вече от позициите на министър имах възможност да споделя как виждам решаването на проблемите. Пребиваването ми в министерството съвпадна с определянето на националните приоритети в областта на земеделието за следващия програмен период и защитата им в Брюксел. На тази база разработихме национална стратегия и за много от проблемите, които досега не бяха във фокуса на вниманието, успяхме да посочим решения.

- С какво се занимавате в момента?

- Вече се заех с учебната и преподавателската си дейност. Успях да си проведа по-голямата част от лекциите. Сега започва изпитната сесия, след нея кандидатстудентската кампания, подготовката за новата учебна година, изпълнението на големия ни проект. Той е за около 4 млн. лева и се финансира по ОП Регионално развитие. По него ще бъде сменена старата дограма на 14 дка сгради. След това ще се извърши санирането им. Ще се направи достъпна среда за хората с увреждания. С част от средствата ще бъде подменен старият библиотечен сървър с нов. В научен план продължавам да работя по теми, свързани с качеството на хранителните продукти, на кожата и на вълната. Имам заложени експерименти, които провеждам в момента.

- След като вече имате поглед отвътре, какво бихте посъветвали Вашия приемник сега?

- Всеки министър трябва да знае, че историята не започва от него и да осигури приемственост. Това направих и аз, като поех поста. Много неща трябва да се направят. На първо място - трябва да се намерят механизми за стимулиране на родното производство - биоземеделие, овощарство, зеленчукопроизводство, малки ферми, планинско земеделие. Това може да стане със субсидиране и включване на тези слаби в момента производства към директните плащания. Успяхме да защитим тази теза на срещата в Брюксел през март. На този етап сме осигурили 12 процента плащания, обвързани с производството. Вече на земеделските стопани няма да се плаща само на площ, а и на произведена продукция. Това ще бъде стимул за тях. Трябва да се работи и за стимулиране на тютюнопроизводството и розопроизводството, въпреки че тютюнопроизводството трудно се възприема от Брюксел.

Ключов проблем за решаване е изграждането на хидромелиоративната система на България. За да се изпълнят всички проекти, за които говорим, трябва да се изгради отново разрушената и изоставена през годините напоителна система и да спрем да пускаме ей-така нашите води да изтичат в Турция и Гърция.

Друг много важен приоритет е преразглеждането на раздадените от държавния и общинския поземлен фонд земи и обезпечаване на животновъдите. Значителна част от общинските и държавни земи е раздадена за пасища на хора, които нямат животни, и те получават субсидии. Трябва законодателно решение, за да се преразпределят земите или тези хора да започнат да отглеждат животни.

Много важно е изграждането на млечни и месодайни пояси с ферми и преработвателни предприятия около големите градски центрове, които да ги задоволяват с хранителни продукти. Такъв е опитът в големите европейски страни. Аз лично съм много запален на тази тема.

Договарянето с търговските вериги за приоритетно изкупуване на национални продукти е друг важен момент. Крайно необходимо е да се засили контролът на митниците и вътрешният контрол на Агенцията за безопасност на храните с оглед прекратяване на сивата икономика.

В момента голяма част от плодовете и млечните продукти влизат нелегално в България. Готова е и е изпратена за нотификация в Брюксел наредбата за създаване на малки цехове и помещения за домашна преработка на мляко и млечни продукти, месо и зеленчуци. Тези продукти ще се предлагат на пазарите в рамките на областта или в съседни области.

Трябва да се актуализира ДДС за хранителните продукти по опита на Полша, Франция и други страни. Необходими са и спешни мерки за защита на селскостопанското производство от кражби и посегателства. Там нещата са страшни.

- Предстои европейска акредитация на Ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет. Кога ще стане факт тя?

- Работата по нея започна преди 3 години и продължава и в момента. От страна на европейската експертна група първоначално имаше около 30 забележки, сега са останали 4. Може би само една от тях е проблемна, но и с нея акредитацията ще стане факт. В края на юни, началото на юли чакаме представители на комисията, които трябва да одобрят акредитацията. След нея всички дейности във факултета, включително и дипломите на студентите, ще се приемат безусловно в страните от ЕС.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

Още новини