Начало Новини Проф. Джоу Муджи: Озонът е мощно оръжие в борбата с COVID-19

Проф. Джоу Муджи: Озонът е мощно оръжие в борбата с COVID-19

ZHOU MuzhiНеотдавна проф. Джоу Муджи, преподавател в Токио Кейзай университет и президент на Cloud River Urban Research Institute, представи в обширна публикация1 своите виждания за ролята на озона2 в борбата срещу новия коронавирус, причинител на заболяването COVID-19.

В статията си Озонът - мощно оръжие в борбата с COVID-19 професорът подчертава, че още преди век озонът (О3, бледосин газ със специфична миризма) се е прилагал за дезинфекция, стерилизация, премахване на някои миризми и отрови, съхранение на продукти и избелване на тъкани. Сега е ясно, че като силно окисляващо средство това вещество потиска свръхрастежа и възпроизводството на микроорганизми и активно допринася за запазване на екологичното равновесие в природата.

Освен това, естествено произвежданият озон може да разгражда опасните органични вещества в природата и да стимулира имунната система на човека.

Проф. Муджи, напомня, че някои изследователи дори допускат, че озонът изпълнява съществена роля в сезонните промени и влиянието им върху живите организми. Според автора, индустриалното развитие на нашата планета е довело до обширно озоново разсейване, което е пагубно за имунната система на хората и увеличава риска от заболявания. Професорът допуска, че със затопляне на времето, когато високоенергийните ултравиолетови лъчи повишат нивата на озон в атмосферата, новият коронавирус ще изчезне. Но докато това се случи в борбата срещу COVID-19, бихме могли да ползваме бледосиния газ, създаден от озоновите генератори или електростатичните пречистватели на въздух, което има огромни предимства: удобство, мощно почистване, пълно покритие на обработваните зони.

Проф. Джоу Муджи припомня експеримент, проведен от екип на проф. Ли Зелин, който доказва, че озонът е ефективен срещу коронавируси, въведени в бъбречните клетки на зелена маймуна. Въпросните коронавируси били причинители на тежък остър респираторен синдром (ТОРC). И тъй като геномът на Уханския вирус е в 80% подобен на ТОРC, може да се очаква, че озонът ще е ефективен и при COVID-19. Дали обаче на практика ще се постигне това зависи от способността на хората да контролират нивата на озоновата концентрация, предупреждава проф. Муджи. Летливият газ се произвежда лесно, но трудно се контролира на определено ниво. За целта са нужни евтини и ефективни средства за регулиране. Това е предизвикателството, което чака своето решение.

Озонът е газ, съставен от три кислородни атома (O3). Създава се предимно от ултравиолетово лъчение. Когато високоенергийните ултравиолетови лъчи поразяват обикновените кислородни молекули (O2), те разделят молекулата на два единични кислородни атома, известни като атомен кислород. След това освободен кислороден атом се комбинира с друга кислородна молекула, за да образува молекула озон. Като алотроп с кислород, бледосиният газ има подчертано остра миризма. Думата озон идва от гръцката дума OZEIN, което означава „да мирише“.
Високите нива на озонова концентрация, които се намира в стратосферата (около 50 километра над повърхността на земята), могат да филтрират UV радиацията, като по този начин действат като щит за защита на живота на Земята.

В тропосферата, в близост до земната повърхност, естествената концентрация на озон е около 0,02 до 0,06 ppm (части на милион), което е безвредно за човека. Тъй като нивото на концентрацията расте, това може да причини дискомфорт на човешкото тяло и дори може да бъде вредно за очите и дихателната система. Максималната разрешена концентрация на озон (според FDA) във въздуха за жилищни райони е 0,05 ppm озон.

Висока концентрация на озон може да има в градския смог. Газът дразни лигавичните тъкани, като очите и дихателната система и може да причини възпаление на очите, главоболие, кашлица и астма. Той е вреден за развитието на растенията, което води до ниски добиви на културите и може да причини сериозни вреди в съчетание с киселинен дъжд и намаляване на видимостта.

Всички фактори по-горе доведоха до общоприетото схващане, че озонът е вреден замърсител на въздуха, който е около нас (тропосферата), а някои дори го сравняват „ангел в небето, дявол на земята“.

Трябва обаче да бъде казано ясно, че озонът във фотохимичния градски смог е в неестествено висока концентрация поради замърсяване, причинено от човека и само заради това достига до много по-висока от нормалната концентрация. Освен това, за разлика от чистия озон в природата, фотохимичният смог се състои от голямо количество други опасни замърсители. Концентрацията на озон в природата варира според сезона и географията, но като цяло не достига нива, които могат да навредят на човешкото здраве.

Следователно, естествено произвежданият в природата озон е всичко друго, но не и опасен, заявява проф. Джоу Муджи.

Ниската концентрация на озон все още е в състояние да убие бактерии, вируси и плесени, ако те са изложени на въздействието му достатъчно дълго време - обяснява проф. Джоу Муджи. Справедливо е да се каже, че озонът балансира свръхрастежа и възпроизводството на микроби на Земята. 

Повече от 100 години озонът, считан за убиец на вируси в природата, се използва широко от хората за дезинфекция, стерилизация, дезодориране, дезинтоксикация, съхранение и избелване и това е благодарение на неговата силна окислителна способност.

И поради това озонът трябва да бъде възприет като оръжие в глобалната борба срещу COVID-19. Той има три следващи атрибута.

Пълно покритие
Озонът, създаден от озоновите генератори или електростатичните пречистватели на въздух, може да достигне до всяко кътче на дадено помещение за разлика от ултравиолетовата стерилизация, която може да се движи само нагоре и надолу, оставяйки някои места нестерилизирани.

Високо почистващо средство
При окисляването на бактериите и вирусите озонът работи, без отровни остатъци. За разлика от него химическият дезинфектант, който използваме сега масово, е не само вреден за човешкия организъм, но и ще предизвика вторични остатъци от отрови. По време на настоящата епидемия прекомерната употреба на дезинфектанти е сериозен проблем, на който трябва да обръщаме внимание.

Удобство
Озонът може да се произвежда от просто оборудване. Оборудването, голямо или малко, може да се използва и за единична стая, и при голямо обществено пространство - например в обществения транспорт (автобуси, влакове, кораби и самолети).

Ако озонът може да бъде използван в човешка среда за убиване на новия коронавирус и за гарантиране на чист въздух, това ще го направи много подходящ за ползване в многолюдни болници, фабрики, обществени пространства, превозни средства и стаи на домове.

Дали това е възможно?
Зависи от способността на хората да контролират нивата на концентрация на озона. Летливият газ се произвежда лесно, но трудно се контролира на определено ниво, заради цената на озоновите сензори. Без тест в реално време чрез сензори, не може да се контролира концентрацията му.

На фона на епидемията от COVOD-19 се предполага, че можем разумно да повишим стандартите за нивата на озон в закрити помещения и да опитаме да използваме озон за дезинфекция и стерилизация в човешката среда - казва проф. Джоу Муджи.

Връзката между озон и микроорганизъм демонстрира изискания баланс на живите тела на земята. От една страна, без защитата на озоновия слой, бактериите и вирусите не могат да бъдат намерени на земята, а от друга страна, озонът със силна окислителна способност убива бактериите и вирусите. Познанията на хората за озона все още не са достатъчни. Трябва да се откажем от предразсъдъците си спрямо озона и от свръх бдителността към този газ. Проф. Джоу Муджи предлага да се опитаме да разширим приложението на озона, след като проучим изцяло характеристиките му и възможностите за човешка употреба. Трябва да се възползваме от помощта на озона по време на новата коронавирусна пандемия, за да победим вируса - заключва Джоу Муджи, професор от университета в Токио Кейзай.

 Източник:


 1 Ozone: A powerful weapon to combat COVID-19 outbreak

 2 Озонът е доказано ефективен многоспектърен дезинфектант. Молекулата на озона е нестабилна и се стреми да се разпадне в кислородна молекула. Именно това го прави толкова добър пречиствател на водата и въздуха. Нестабилната молекула на озона се стреми да се свърже с нещо, за да се разпадне. Затова тя окислява органичните съединения и ги превръща в безвреден въглероден двуокис и вода. Тъй като озонът бързо се разпада, той е по-ниско токсичен от другите дезинфекциращи химикали, като хлора например. Поради тази причина е най-чистият окислител и дезинфектант.


Старозагорската фирма Елфи-Тех използва озона за пречистване на въздух и вода от десетилетия чрез собствени инсталации и разработки.

Прочетете повече за Елфи-Тех и за озонаторите, разработени от проф. Жеко Ганев:

Още новини