Начало Новини Актуално Проф. д-р Динко Динев: Бъдещето ни е свързано с успешна европейска акредитация

Проф. д-р Динко Динев: Бъдещето ни е свързано с успешна европейска акредитация

Актуално
Проф. д-р Динко Динев

За 4 години променихме посоката на развитие на факултета, казва проф. д-р Динко Динев, д.в.м.н., декан на Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски университет – Стара Загора. Сега работим, за да покрием всички критерии и да получим през май 2012 г. европейска акредитация, валидна за 10 години.

- Проф. Динев, на 14 декември Вие ще отчетете на Общо събрание 4-годишния мандат. Какви бяха основните Ви приоритети?

- Ако трябва с една дума да характеризирам дейността на ръководството в периода 2007 - 2011 година, това е промяна в посока развитие на факултета. Още при обявяване на мандатната програма заявих, че ние трябва да преследваме европейски стандарти в развитието на ВМФ. Нашият факултет на два пъти получи най-високата оценка от Националната агенция за оценка и акредитация, но европейските стандарти за ветеринарното обучение са съвсем други. Поради това си поставихме няколко цели. На първо място - да постигнем нормалните параметри на критериите, необходими за успешен първи стадий по тази процедура. Това включваше задължително дооборудване на клиники и лаборатории с модерна апаратура, и на второ място - да подобрим качеството на обучение като цяло.

Важни наши цели бяха разкриването на втора магистърска степен “Ветеринарна администрация” и въвеждането на обучение на английски език. Целите са повече от ясни: да се заемат свободните сега ниши  на пазара за ветеринарномедицински кадри, както и подобряване на финансовото състояние на факултета. С откриването на втора магистърска степен се решава и един друг въпрос: подготовката на кадри за висшата ветеринарномедицинска администрация.

- Съществува ли вече такава програма?

- Да, от 3 години ние вече реализираме прием. В момента тече прием на документи за следващия курс. Миналата година получиха дипломите си първите 17 ветеринарни лекари, като това съвпадна и с отбелязване на 250-годишнината на ветеринарното образование в света. Всъщност по тази магистърска програма се обучават ветеринарни лекари, които са получили вече първата си магистърска степен. Отзивите за тази програма са много добри - вече се налага мнението, че има нужда от този вид обучение, като, според нашето мнение, изискването към такъв вид обучение следва да бъде нормативно обвързано. Обществена тайна е, че често по различни причини - най–често политически, в администрацията попадат хора, които не знаят дори как да подготвят и да проведат едно заседание, каква документация да водят и пр.

- Какви са плюсовете, които ще ви донесе една европейска акредитация?

- Престиж, но не само това. Съществува директива 36/2005 на ЕС, която задължава всички факултети да провеждат обучение по един и същи учебен план, тоест с еднакви задължителни, избираеми дисциплини, с еднакъв брой учебни часове за стажове и практики. В това отношение ние сме перфектни – след първата визита се наложи коригиране на учебния план и въвеждане на  някои нови дисциплини – молекулярна биология, стадна диагностика и пр. Убеден съм, че при повторната визита, която предстои, ние няма да имаме никакви проблеми в това отношение.

Ре-визитата вероятно ще се проведе през месец май догодина. Дотогава се надявам да завършим реконструкцията на един от стационарите, за който имаше сериозни забележки. Всичко обаче не свършва дотук! Вторият стадии по процедурата е свързан с академичния състав и научната продукция. Ако отговорим на всички критерии, тогава ще получим акредитация, валидна за 10 години. Това ще прави ВМФ легитимен и разпознаваем в Европа.

Смятам, противно на някои мнения, че тази процедура е абсолютно необходима, ако искаме да се равняваме по водещите ветеринарни факултети и да бъдем конкурентоспособни. Това е единствената и вярна посока за развитие на факултета! Този, който подцени този факт, поставя на карта съществуването ни. И това не е емоция!

- Това ли ще бъде основната Ви цел като декан, ако спечелите в предстоящите избори?

- Да, но винаги съм я свързвал и с обучението на английски език. Кой чужденец би харчил пари за обучение във факултет, който не е изграден по европейските стандарти, който не е получил акредитация. Това са взаимосвързани неща.

- Вече водите ли такова обучение?

- Имаме решение на факултетния съвет, но за настоящата учебна година няма такова обучение. Проблемът е в нивото на английския език на нашите преподаватели. В тази посока влагаме и нашите усилия. Вече 23-ма млади преподаватели завършиха курс, организиран от МОМН, на ниво Б2 и аз определено считам, че те са готови да обучават студенти на английски език. Вече имаме запитвания, но, както казах, засега се въздържаме. Предпочетохме да сме напълно готови, защото с това поемаме една голяма отговорност. Надявам се това да стане следващата година, като ние бихме доволни и от курс за 20–30 студенти. Интересът е от скандинавските страни, Близкия и Далечния изток, Китай. Но има един проблем, който засяга всички висши училища у нас. Това са страховете от потенциални имигранти и затрудненията за получаване на работна виза.

- Каква е Вашата оценка за развитието на Тракийския университет?

- Посоката е правилна, а и самочувствието ни е добро. Нареждаме се сред първите 10 университета в страната, наши специалности заемат първи и втори места в рейтинговата система на МОМН. Ние сме уникален университет и ще посоча само един факт! Няма друг образователен център в страната, в който могат да се съчетаят възможностите, които дават хуманната и ветеринарната медицина. Визирам създаването на съвместни експериментални центрове. Нека не забравяме! В близкото бъдеще човешките “части” ще струват най-скъпо!

Интервю: вестник Новината

Още новини