Начало Новини Актуално Проектозаконът за ВЕИ влиза в Министерски съвет

Проектозаконът за ВЕИ влиза в Министерски съвет

Актуално
Стара Загора

Проектозаконът за енергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) ще влезе в Министерския съвет до две седмици. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Проектозаконът предизвика изключително голям интерес сред всички заинтересовани.

Затова се стремим максимално да отразим интересите на отделните страни в процеса, отбеляза още министър Трайков, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.
България е възприела механизма на субсидираните тарифи за електроенергията от ВЕИ, за да постигне националната си цел 16% дял на ВЕИ в крайното брутно потребление на енергия. По думите на министър Трайков в дългосрочна перспектива този механизъм не е устойчив и се нуждае от преработване. От една страна, цената за изкупуване на този вид електроенергия е висока, което предопределя сериозен интерес към сектора, а от друга – ограничени са възможностите на мрежата  да изпълни безусловния ангажимент за присъединяване на всички такива мощности. Това са част от мотивите, наложили разработването на нов закон за ВЕИ.
Проектът предвижда националната цел на България за 16% дял на ВЕИ в крайното брутно потребление на енергия да бъде достигната чрез мерки за насърчаване на производството на такава енергия и при отчитане на въздействието от подобряване на енергийната ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии. В закона са предвидени механизмите на статистически прехвърляния и съвместни проекти като възможност за постигане на националната цел. Първият механизъм касае прехвъляне между България и друга страна от ЕС на количества енергия от ВЕИ въз основа на дългосрочни договори. Механизмът на съвместните проекти представлява производството на енергия от ВЕИ между България, друга страна от ЕС и България и трети страни, като произведеното количество се отчита за изпълнение на общата национална цел.
На този етап, когато енергията от ВЕИ се субсидира, България ще се стреми да постигне набелязаните 16%, но не много над тази стойност, подчерта министър Трайков. По неговите думи, ВЕИ технологиите поевтиняват и ще бъдат конкурентни на конвенционалните в близките 15 години. В момента енергията от ВЕИ заема около 10% дял в енергийния микс в страната.

Още новини