Начало Новини Актуално Проектобюджет за 2013 г.

Проектобюджет за 2013 г.

Актуално
проектобюджет 2013

Приходната част на бюджета за 2013 г. се увеличава с 1,796 млрд. лева спрямо 2012 г. Социалните разходи в бюджет 2013 нарастват с над 790 милиона лева: увеличават се средствата за пенсии от 1 април 2013 г. с 585,9 млн. лева; увеличават се средствата за социални помощи и обезщетения със 135 млн. лева; увеличава се финансирането на програми и дейности по заетостта със 72  млн. лева.

Средствата за образование се увеличават с повече от 120 млн. лева: с над 76 млн. лева за единните разходни стандарти и целевите добавки за финансиране на обучението на деца и ученици в системата на народната просвета; за университетите и държавните висши училища в зависимост от оценката за качеството на обучението, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство.

Увеличават се парите за култура с над 31 млн. лева. С 26 млн. лева, се увеличават разходите за държавните и общинските културни институти в т.ч. музеи, галерии, библиотеки и читалища.

Увеличават се планираните разходи за публична инфраструктура в областта на благоустройството и опазването на околната среда с 510 млн. лева.

С 20 процентни пункта (218 млн. лева) се увеличава осигурителната вноска за фонд Пенсии за работещите в сферата на отбраната и сигурността.

Консултациите по отношение бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната продължават, като окончателно решение ще бъде взето на заседанието на Министерския съвет, на което ще бъде разгледан Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2013 година.

Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и проектът на РМС за изменение и допълнение на РМС № 298 от 2012 г. за одобряване на основните допускания и на бюджетната прогноза за периода 2013-2015 г. и за приемане на разходните тавани по ПРБК, без по общини, за периода 2013-2015 г. може да намерите тук.

Още новини