Начало Новини Актуално Проекти, свързани с инфраструктура за създаването на мрежи и услуги, ще получат финансиране от 146 млн. евро

Проекти, свързани с инфраструктура за създаването на мрежи и услуги, ще получат финансиране от 146 млн. евро

Актуално

финансиране евро

Седмата рамкова програма на ЕС финансира с 855 млн. евро проекти на научни организации и фирми, които могат да кандидатстват по програмите Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и Социално-икономически и хуманитарни науки. Финансовата рамка на Седмата рамкова програма е за периода 2007 - 2013 г.

Десетият конкурс по програмата ИКТ е с бюджет 705 млн. евро. Документите за участие ще могат да бъдат подавани от 10 юли до 15 януари 2013 г. Най-голяма част от средствата по програмата - близо 146 млн. евро - са предвидени за проекти, свързани с инфраструктури за изграждането на мрежи и услуги. Това са около 20% от общия бюджет.

По раздела Информационни и комуникационни технологии за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление ще бъдат отпуснати 142 млн. евро.
Общо 136 млн. евро е бюджетът на тематична област Алтернативни пътища за разработване на компоненти и системи.

Проекти, свързани с роботика, ще бъдат финансирани с 90 млн.евро.

Около 43 млн. евро са отделени за проекти в областта на ИКТ за творчество и учене. Предложенията на тема Бъдещи и нововъзникващи технологии ще бъдат финансирани общо с 35 млн.евро.

Информацията беше представена по време на информационен ден по повод финансирането с европейски средства, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Още новини