Начало Новини Актуално Проект за подкрепа на качеството в сферата на транснационалното образование и обучение и популяризиране изискванията на

Проект за подкрепа на качеството в сферата на транснационалното образование и обучение и популяризиране изискванията на новия международен стандарт

Актуално

Учене през целия живот

В рамките на 2012 и 2013 г. в България ще бъде реализиран проект по програма Учене през целия живот на ГД Образование и култура на Европейската комисия, секторна програма Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации. Партньори по проекта QuaG: Трансфер на насоки за качество – Изисквания към модел за качествено транснационално образование – Трансфер на резултати от проект за транснационално партньорство в областта на качеството са осем частни и държавни организации.

Те са от различни европейски държави, като четири от тях са участвали в изпълнението на предходния проект за транснационално партньорство. Българският партньор в настоящия проект е консултантска компания СИКОС-ЮС ООД със седалище в София, специализирана в сферата на бизнес и управленското консултиране.

Проектът служи за адаптиране, разширяване и разпространение на изискванията за
качеството на транснационалното образование и обучение, определени във вече разработените Насоки за качество (Quаlity Guidelines). Насоките за качество са нормативни изисквания за транснационални системи за управление на качеството в образованието и обучението. Те представляват елемент от интегрирана система за управление на качеството на обучителните услуги и подкрепят международното сътрудничество между организациите в сферата на образованието и обучението.

В рамките на настоящия проект Насоките за качество трябва да се адаптират към новия международен стандарт ISO 29990 Образователни услуги за неформално образование и обучение - Основни изисквания към доставчиците на услуги, който е приет и влиза в сила през 2010 г.

ISO 29990:2010 е първата и единственa международно призната система за управление на качеството на първоначалното и продължаващото професионално образование и обучение. Тя е приложима за всички доставчици на този вид услуги, включващи училища, университети, центрове за професионално обучение, школи за езиково обучение, частни учители и др. Внедряването на стандарт ISO 29990 дава предимство на обучителните организации, защото  осигурява оптимизация и постоянно усъвършенстване на работата в цялата организация, а освен това дава възможност за предлагане на услугите на международния пазар.

В рамките на проекта е предвидено да бъде извършено пилотно документиране и внедряване на изискванията на стандарт ISO 29990, както и на Насоките по качество в няколко български обучителни организации. В края на 2012 г. и началото на 2013 г. ще бъдат проведени три работни семинара в различни градове от страната, на които ще бъдат поканени представители на обучаващи организации, училища, университети, консултантски фирми в областта на внедряване на СУК, сертифициращи организации, одитори, консултантски фирми за подбор на персонал и кариерно развитие и други заинтересовани страни. Целта на семинарите е запознаване на участниците с адаптираните Насоките за качество и предимствата при тяхното използване.

За повече информация, моля посетете интернет страницата на проекта: www.quag.eu.

 

проект

 

Още новини