Начало Новини Актуално Проект THE SCHOOL-BUSINESS ALLIANCE FOR THE DIGITAL ECONOMY

Проект THE SCHOOL-BUSINESS ALLIANCE FOR THE DIGITAL ECONOMY

Актуално

SCHOOL-BUSINESS ALLIANCE FOR THE DIGITAL ECONOMYБългария като част от икономиката на Европейския съюз се стреми да отговори на изискванията за заетост, поради което се засилва необходимостта от насърчаване на ново поколение дигитални предприемачи. Търговско-промишлена палата - Стара Загора оказва решаваща роля в подкрепа на предприемачеството и поддържа своята бизнес общност от десетилетия.

През последните години се акцентира все повече и повече върху сътрудничеството с ученици и студенти. В новите реалности на трудовия пазар, частният сектор има нужда от ново поколение служители. Мисията на проекта THESCHOOL-BUSINESS ALLIANCE FOR THE DIGITAL ECONOMY е да обедини на практика усилията и възможностите на търговските палати, бизнес училищата и предприемачите. Ролята на Търговско-промишлена палата - Стара Загора в проекта е да осъществи връзката между бизнеса и учениците, които имат желание да се обучават и да се развиват в сферата на предприемачеството. Партньор в проекта е Търговска гимназия Княз Симеон Търновски - Стара Загора.

Представители на учениците, определени на състезателен принцип от формирани работни групи и техните ментори/преподаватели, заедно с координаторите по проекта от ТПП -Стара Загора осъществиха първата среща за поставяне на основите на дългосрочно партньорство. Учениците бяха развълнувани от първата си стъпка в предприемачеството и от възможността да разкрият потенциала си. Изграждането на предприемаческо мислене и капацитет сред младите хора е един от най-важните приоритети на програмата за преосмисляне на образованието на Европейската комисия. Затова учениците е необходимо да се срещнат със света на бизнеса и предприемачеството. Свързващото звено е именно Търговско-промишлена палата - Стара Загора, а ролята на училищата е да създадат отворена и благоприятна предприемаческа среда, в която предприемачите и учениците си сътрудничат в реални условия.

Опитните координатори от ТПП - Стара Загора споделиха много ценна за младите хора информация, а именно, че днешното мислене за предприемачество надхвърля региона и е необходимо да има хора и поколения, които да мислят и работят мащабно и по нов модел, свързан с възможностите на интернет - т.н. с използване на възможностите на дигитализация и цифровата икономика.

В проекта се планира обучение по дигитализация, подходяща за предприемачество, производство, продажби и след продажбени услуги. Най-важният момент в проекта е, свързан с това младите хора да разширят хоризонтите си и да се улесни прехода между дисциплините и професиите. А също и да се развие тенденцията училищната система да отвори вратите си навън и се интегрира с ценности отвън. Този проект предлага важни възможности участващите в него да научат какво се случва навън. Предприемачеството е обяснено теоретично в рамките на училището, но положението му на практика е много различно. С този проект младите предприемачи, които са бъдещи бизнесмени, имат шанс да изпитат проблеми като как да получат капитал, как да получат подкрепа, правна консултация и т.н.

В рамките на проекта, учениците, младите бъдещи предприемачи, имат възможност да поставят въпросите, които ги вълнуват и да развиват своя предприемачески потенциал. Този проект ще бъде много полезен за следващите поколения, тъй като предоставя възможност за прилагане на техните теоретичните знания в своя собствен бъдещ професионален опит.

Проектът THE SCHOOL-BUSINESS ALLIANCE FOR THE DIGITAL ECONOMY, който се осъществява в рамките на програма Еразъм +, обединява усилията на партньорски организации и училища от Обединеното кралство, Турция, Словения, Северна Македония, България и Испания.

Още новини