Начало Новини От Палатата Проект Синергия на мрежата: Силата на гражданските организации е в тяхното обединение

Проект Синергия на мрежата: Силата на гражданските организации е в тяхното обединение

От Палатата

Проектът на Клуб Отворено общество Стара Загора Синергия на мрежата приключи успешно. Проектните дейности, свързани с 6-ия тематичен приоритет на Фонд Активни граждани бяха изпълнени в рамките на последните 12 месеца, с финансовото съдействие на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП, с размер на подкрепата 8396,00 евро. Реализацията на проекта допринесе за подобряване на капацитета и устойчивостта на местния нестопански сектор. Основните участници - активните неправителствени организации и неформални движения от региона, са представителна извадка от организираното регионално гражданско общество. Формулирането на значими за местната общност проблеми, решаването на които изисква мобилизиране на гражданска енергия, мотивира участието им. 16 граждански сдружения и неформални групи формираха обединена общност - естествена среда за споделяне и подпомагане на работещи граждански практики в подкрепа на значими каузи. Върху здравите основи на проектната конструкция, акумулираният опит и практическите умения, неправителствените организации и неформални общности изразиха своите нагласи и готовност за гражданско включване.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора беше партньор по проекта и представители на Палатата участваха във всички събития, организирани в рамките на проекта. В заключителната среща, проведена в залата на Регионална библиотека Захарий Княжески, се включи и председателят на Палатата Олег Стоилов.

Силата на НПО е в тяхното обединение - да се изправят пред общността заедно, съюзени и консолидирани. Синергията на такава, нов тип Мрежа от неправителствени организации, може и оказва влияние върху обществените процеси. Такива форми на сдружаване имат силата и шанса да постигнат положителна обществена промяна. Присъствието на гражданските формирования в публичното и медийно пространство е от много голямо значение. Понякога фалшиви новини, изфабрикувани компромати и обвинения стават сериозна пречка пред пълноценното функциониране на неправителствените организации. Много често на тях се гледа дори враждебно. Липсата на умения и инструменти за публично представяне и недружелюбна понякога медийна среда, са част от причините за общественото недоверие. А НПО искат и заслужават обществото да ги познава повече и повече да вярва в добрите им намерения. Специализираното практическо медийно обучение проведено от Анна Цолова, обогати комуникативните възможности и уменията им за представяне пред общността.

Проектът предложи нов подход за влияние върху обществото. Всяка една от организациите, участващи в новоизградената Мрежа сподели и разказа за своите добри постижения. Написаните кратки истории бяха събрани в Съвместности - книга за успехите на местните неправителствени организации, продукт на издателство Инфоз ЕООД. Така малките разкази по-лесно ще достигнат до широката публика. Ще провокират съпричастност и ще повишат общественото доверие към сектора.

Акумулираната от организациите енергия, придобитият опит, практически знания и готовност за гражданско участие укрепиха капацитета и утвърдиха авторитета им в публичното пространство. Те ще продължат да си сътрудничат активно и да подкрепят значими каузи. Изгради се нов тип Мрежа от местни НПО и неформални групи, мотивирани да работят заедно.

Проектът на Клуб Отворено общество Стара Загора потърси и намери решения в организираните форми на сдружаване. Като краен ефект от общите, съвместни дейности и желанието за постигане на положителна промяна, в рамките на проекта бяха изведени и селектирани важни за региона теми. Дискусионен форум с водещ Ива Таралежкова от ФГУ - София, идентифицира и осветли незащитените, обществено значими проблеми. Зареден с висок градус на обществена загриженост дебатът, потърси отговор и решения на въпроса: какво е общото добро и необходимо за местната общност? Според цялостната визия и стремеж да бъдат полезни, местните граждански сдружения се обединиха около една полезна за обществото ни идея. Дискусионният форум разписа в бъдеще време каузата на регионалния литературен туризъм. За регион с богата литературна история и книжовни ценности като Старозагорския, литературният туризъм продължава да бъде неразработена ниша. Свидетели сме на успешни европейски и световни примери за опазване и рекламиране на литературното наследство, както и за привличане на все по-широк кръг от почитатели и туристи.

Чрез изградените нови механизми за позитивна промяна в средата, активното гражданско включване може да допринесе за решаването на този значим за местната общност проблем.

Още новини