Начало Новини Актуално Проект Синергия на мрежата

Проект Синергия на мрежата

Актуално

В ход е проект Синергия на мрежата, изпълняван от Клуб Отворено общество Стара Загора. Силата на гражданските организации е в тяхното обединение. Проектната реализация търси решения в организираните форми на сдружаване. Изгради се нов тип Мрежа от местни НПО и неформални групи, мотивирани да работят заедно. Проектът е свързан с 6-тия тематичен приоритет на Фонд Активни граждани и се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Реализацията му ще допринесе за подобряване на капацитета и устойчивостта на регионалния нестопански сектор. 16 граждански сдружения и неформални групи се изправят пред общността, съюзени и консолидирани в полза на значима кауза. Формира се обединена общност - естествена среда за споделяне и подпомагане на работещи граждански практики и подкрепа на значими за общността каузи.

В съответствие с избраната стратегическа цел, НПО да развиват своя потенциал за постигане на позитивна обществена промяна, се проведе обща среща на участниците в новосъздадената Мрежа. Върху здравите основи на проектната конструкция, акумулираният опит и практически умения, неправителствените организации и неформални общности изразиха своята съпричастност и готовност за гражданско включване и влияние върху обществените процеси. В свободни разговори, на общата среща се обмислиха възможните бъдещи каузи, които да се поставят за обсъждане на следващите проектни събития.

В бъдеще време, синергията на изградената Мрежа от нов тип, ще гарантира нови нагласи за постигане на значими и полезни цели.

Проект Синергия на мрежата се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП и търси решения в организираните форми на сдружаване като предлага нов подход за влияние върху обществените процеси и за постигане на позитивна обществена промяна неправителствени организации

Още новини