Начало Новини Актуално Проект По-чисти реки - по-чисти морета подсказва решения за едни от най- наболелите въпроси свързани с качеството на око

Проект По-чисти реки - по-чисти морета подсказва решения за едни от най-наболелите въпроси свързани с качеството на околната среда в малките населени места

Актуално

Преодолявайки пандемията и заплахата на непосредствените военни действия, изпълнението на проект По-чисти реки - по-чисти морета обедини усилията на четири неправителствени организации и една община от различни страни на Черноморския басейн: България, Молдова, Румъния и Украйна, които работиха заедно за промотиране на добри практики за устойчиво управление на отпадъците; споделят добри практики и допуснати грешки и разпространяват информация за намаляване на биоразградимите отпадъци. В България проектът се изпълняваше в община Мъглиж - една мултиетническа община със свои специфични особености, успехи и уроци.

Създаването и утвърждаването на иновативни методи за бърза оценка на замърсяването в речното легло, вкл. с прилагането на иновативни методи при използване на приложения за смартфон, беше един от акцентите на проекта. Партньорите разработиха и представиха пред представители на публичната власт, учени, студенти и ученици приложението за смартфон TAMApp. Чрез TAMApp всеки притежател на смартфон може да идентифицира местоположението на нерегламентирано депозирани отпадъци и да сигнализира контролиращите органи за прилагане на предвидените от закона мерки. Заедно с това по проекта бяха организирани редица мероприятия за почистване с активното участие на младежи, за да се насърчават младите хора, от една страна, да не изхвърлят безразборно отпадъци, а от друга страна да осъзнаят отговорността на всеки от нас да почиства и поддържа чисти обществените пространства.

По проекта бяха закупени дробилка и листосмукачка, които ще продължат да се използват от кметствата на Ягода и Юлиево за поддържане на по-добра хигиена на обществените места и разделно събиране и компостиране на зелените биоразградими отпадъци. Така събраните отпадъци лесно и ефикасно могат да се компостират в изградените от Земя завинаги в рамките на изпълнение на проекта два компостера в централния парк на Ягода и в детска градина 1-ви юни, Ягода. Рибарите намират най-добрите червеи за стръв в компостера в централния парк, а готовият компост се предпочита от всички за поддържане на зелените площи в непосредствена близост, за стайни растения, за собствената градина. Компостирането е приятен и достъпен начин за превръщане на зелените отпадъци в полезна плодородна почва. Компостирането при домашни условия и използването на благодатния компост директно в двора би елиминирало необходимостта от излишни скъпи транспортни разходи и необходимостта от осигуряване на нови площи за нови сметища. В това се убедиха всички, които участваха в обученията по проекта и получиха информационни и учебни материали за успешно практикуване на компостирането. Не е необходимо да закупувате скъпи съоръжения, за да започнете (а и за да продължите). Необходими са ви 1- 2 квадратни метра пространство върху гола пръст и ще успеете без усилие. Допълнителна информация можете да получите от нашата уебстраница www.earthforever.org.

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Документи за сваляне

Още новини