Начало Новини Актуално Проект на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Проект на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Актуално
проект национален план ВЕИ

Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници е изготвен на основание чл. 4 на Директива 2009/28/ЕС за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 12 на Закона за енергията от възобновяеми източници. Общественото обсъждане на проекта приключва на 18 септември 2012 г.

Националният план обхваща периода 2010 - 2020 г. и включва цели за производството на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми източници (ВИ) в транспорта до 2020 г. За постигане на целите са предвидени подходящи политики и мерки за насърчаване производството на енергия от ВИ, при отчитане на въздействието от подобряване на енергийната ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии.

Още новини