Начало Новини Актуално Проект Greenanimo на Тракийски университет - Стара Загора получава финансиране

Проект Greenanimo на Тракийски университет - Стара Загора получава финансиране

Актуално

Проект Greenanimo на Тракийски университет Проект Greenanimo на Тракийски университет - Стара Загора е класиран на второ място и одобрен за финансиране от Министерството на образованието и науката чрез Национална програма Европейски научни мрежи. Това стана, след като екип от изследователи на Аграрен факултет и Ветеринарномедицински факултет създава международна мрежа от партньори по направление Tweening на рамкова програма Horizon 2020. Проектът е високо оценен, но остава без финансиране.

Чрез новата научна програма на Министерството на образованието и науката, проектът ще получи 50% от исканото финансиране и ще бъде подкрепен с почти 1 милион лева в следващите 24 месеца. Очакванията са програмата на Министерството на образованието и науката да стартира през септември 2020 г.

Целта на проект Greenanimo е да се повиши научния и технологичен потенциал на учените от Тракийски университет, във връзка с изследвания и въвеждане на иновации в областта на месодайното пасищно животновъдство в България с основни акценти: качество на месото, ефективност на храненето, благополучие на животните и системи за отглеждане. В контекста на Националната програма акцентите са модернизиране на програмите и моделите за обучение, кариерно развитие на учените, работа по съвместни научни програми и изграждане на научни мрежи и устойчив обмен на кадри.

Времето за изпълнение на програмата включва периода 2020 - 2022 г., като в нея ще се включат 13 български държавни висши училища и научни организации.

Целта на Национална програма Европейски научни мрежи е да се изградят устойчиви международни партньорства и мрежи с водещи европейски научни организации и висши училища с цел да да се създаде капацитет за участие в европейски университетски мрежи, съвместни проекти и стимулиране на модернизирането на българската наука.

Координатор на проекта от Аграрния факултет е проф. Светлана Георгиева, а от Ветеринарномедицинския факултет е настоящият декан доц. Тодор Стоянчев.

Още новини