Начало Новини Актуално Продават една трета от акциите на Арсенал АД

Продават една трета от акциите на Арсенал АД

Актуално

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви продажбата на 35.78% от капитала на "Арсенал" АД - Казанлък. С конкурс на един етап ще бъдат продадени 769 180 акции. Цената на конкурсната документация е 3000 лева и може да бъде закупена до 15 дни след обнародването на решението в Държавен вестник.

Документацията обаче не съдържа Информационния меморандум на дружеството. Той струва 7000 лева и ще бъде предоставен на кандидатите, закупили конкурсна документация, които отговарят на пет предварителни квалификационни изисквания - да са надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице, да са производители или търговци на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, за последната финансова година да имат минимум 40 млн. лева приходи от тази дейност и не по-малко от 40 млн. лева собствен капитал, да са получили разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "Секретно" или удостоверение за сигурност или потвърждение, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
Депозитът за участие е в размер на 3 млн. лева и се внася в срок до 15 часа на 120-ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". До участие в конкурсната процедура не се допускат консорциуми, офшорни дружества, дружества в ликвидация, обявени в несъстоятелност, осъдени за банкрут, както и лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава.
Срокът за подаване на обвързващи оферти е 15.00 часа на 120-ия ден от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник". Критерият, по който те ще се оценяват, е размерът на предложената покупна цена.

Още новини