Начало Новини Актуално Продали три магазина за по 2000 лв. в центъра на Стара Загора

Продали три магазина за по 2000 лв. в центъра на Стара Загора

Актуално

Три магазина, намиращи се в идеалния център на Стара Загора - ул."Св.княз Борис" 100 - Битовия комбинат, при данъчна оценка от 32 899 лв. са били продадени за 6000 лв. (по 2000 лв. на магазин) на лица, близки до председателя на Окръжния съюз на ТПК Иван Ганев.

Отделно са продадени 800 км.м земя и 430 кв.м застроена площ в складовата база в кв."Индустриален" за общо 4000 лв. при данъчна оценка от 156 213 лв. Собственик на имота в складовете е станал синът на Иван Ганев. Тези факти бяха огласени пред медиите на 4 декември т.г. от представителите на 4 кооперации от Старозагорска област, 3 от които вече са изключени от Окръжния съвет (ОС) на ТПК. "Свикваме тази пресконференция, за да дадем гласност на множеството закононарушения на председателя на Окръжния съвет на ТПК - Стара Загора, Иван Ганев и да насочим към тях вниманието на компетентните органи и обществеността", обяви Денка Джамбазова, председател на ТПК "Проходът на Републиката" - Гурково.
Тя и колегите съобщиха, че от ОС на ТПК са изключени 7 от участващите в него общо 15 кооперации, някои от които с 40-50-годишна история, заради лични конфликти на председателите им с Иван Ганев. Цитираните според тях нарушения са следствие от промяната на Устава на ОС на ТПК, даващи възможност на 5-членния Управителен съвет на ОС на ТПК да продава имущество и да изключва членуващи в него кооперации през 2004 г. А дотогава всички тези важни решения се вземали от Общото събрание, пише вестник Старозагорски новини.
Участниците в брифинга твърдяха, че трите магазина в Битовия комбинат (навремето строен с отчисления на всички членуващи в ОС на ТПК кооперации) са продадени на три новосъздадени кооперации, представлявани от близки на Иван Ганев хора:
- на ТПК "Победа 32" с председател Росица Караиванова, подчинена на Иван Ганчев, служител в отдел "Личен състав";
- на ТПК "Пчелар", представлявана от Тончо Янев, електротехник в ОС на ТПК;
- на ТПК "Здраве Ж", представлявана от Жени Япчиджикова, снаха на Иван Ганев.
Всичко това е станало с решение на УС, а не от общото събрание, съобразно променения устав. За тези скандални продажби е била сезирана Районна прокуратура - Стара Загора. Сезиран е бил и Националният съвет на ТПК, който извършва финансова ревизия и установява, че от продажбата на трите магазина на ОС на ТПК са нанесени щети от 1.5 млн. лв. (въз основа на съпоставка на пазарните цени на имотите и продажните им), а на имота, станал собственост на сина на Ганев в складовата база - щети за 300 000 лв. Този ревизионен акт също е бил изпратен в Районна прокуратура. Участниците в брифинга бяха категорични, че не знаят докъде е стигнало досъдебното производство срещу Иван Ганев и споделиха, че той лично се хвалел, че е бил оневинен.

От другата страна на барикадата

Нароченият за злоупотреби Иван Ганев пък съобщи пред медиите, че всички действия - сделки и изключване на кооперации, са станали съобразно Закона за кооперациите и решение на управителния орган.
Иван Ганев потвърди информацията, че председателите на кооперациите, станали собственици на трите магазина за по 2000 лв., са Росица Караиванова - негова подчинена, Тончо Янев, електротехник в ОС на ТПК, и снаха му. Потвърди, че и синът му, чрез фирмата му "ММ" ЕООД, е станал собственик на кооперативния имот в складова база срещу 4000 лв.
"Имотите са продадени по балансова стойност, а не по пазарна цена. Но те са продадени на наши кооперации, които трябва да продължат тази кооперативна система, а не да я ликвидират. А тези, които се оплакват, си продадоха цялото имущество и останаха на нула, затова влязох в пререкание с тях. Аз създавам кооперативно движение, а не го унищожавам. Това е истината", коментира Иван Ганев и допълни: "Ние можем да продаваме на такава цена, каквато се взема като решение от колективния орган на управление".
В този дух е и Постановлението на Районна прокуратура - Стара Загора, от 06.04.2009 г., която прекратява досъдебното производство срещу Ганев. В Постановлението дословно е записано: "Прекратявам досъдебното производство, образувано срещу Иван Ганев Иванов за това, че "на 05.05.2005 г. и на 18.04.2007 г., в качеството си на Председател на Окръжен съюз на ТПК - Стара Загора, е сключил неизгодни сделки с управителя и едноличен собственик на "ММ" ЕООД гр.Стара Загора Ганчо Иванов Япчиджиков (б.р. синът на Иван Ганев), относно дворно място и складови помещения, находящи се в Стара Загора, за продажната цена 4000 лв. при данъчна оценка 32 899 лв. и относно продажбата на обект за стопанска дейност - закуски, при равни квоти на ТПК "Победа 32", представлявана от Росица Караиванова, ТПК "Здраве Ж", представлявана от Жени Япчиджикова (б.р. - снаха на Иван Ганев) и ТПК "Пчелар", представлявана от Тончо Янев, за продажна цена 6000 лв. при данъчна оценка 156 213 лв. и от това са произлезли значителни вреди на Окръжен съвет на ТПК, която той представлява - престъпление по чл.220, ал.1 от НК."

Акорди извън клавиатурата

В прокурорското постановление е записано още, че то подлежи на обжалване в 7-дневен срок. Това обаче не се е случило, тъй като жалбоподавателите не знаят за него. "Аз съм един от тримата подал жалбата в Районна прокуратура, но не съм бил уведомен нито официално, нито неофициално за прекратеното досъдебно производство срещу Иван Ганев, коментира вчера пред "Старозагорски новини" един от участниците в петъчния брифинг - Евгени Колев, председател на ТПК "Доньо Пехливанов" - Гълъбово, чиято кооперация все още членува в ОС на ТПК.
Защо жалбоподавателят не е бил уведомен за решението на Районна прокуратура, тепърва трябва да установи Окръжна прокуратура... И май не само това...

В петък вестник Старозагорски новини попита Иван Ганев дали е морално ОС на ТПК да продава имот на сина му, и то за 4000 лв. при данъчна оценка от 156 213 лв. Получихме отговор, че така е решил УС. Всъщност УС искал да го подари на дългогодишния председател на ОС на ТПК-то, защото 8 години не е получавал заплата, но той решил да го купи, тъй като дарението можело да бъде развалено. И платил по балансова стойност 4000 лв.(!?) Що се отнася до моралната страна на сделката с кооперацията, представлявана от снаха му, Ганев беше категоричен - тя днес е председател на ТПК "Здраве Ж", но утре може и да не е... Въобще - все железни аргументи... Още по-желязно е бъдещето на Иван Ганев, чиито председателски мандат е удължен до 2020 г.(!?)

Още новини