Начало Новини Актуално Приватизацията на Булгартабак холдинг АД е интересна за фирми от 5 държави (видео)

Приватизацията на Булгартабак холдинг АД е интересна за фирми от 5 държави (видео)

Актуално
Булгартабак холдинг приватизация

Десет фирми имат интерес към приватизацията на Булгартабак холдинг АД. Те закупиха документация за участие в конкурса за продажбата на 5 881 380 броя акции, които представляват 79,83% от капитала на Булгартабак Холдинг АД.

Булгартабак холдинг АД отчете 2 млн. лв. консолидирана печалба за първото тримесечие на 2011 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез БФБ - София. За същият период на 2010 г. той отчиташе 2,3 млн. лв. загуба. Консолидираните продажби се увеличават с 58% на годишна база до 82 млн. лв. за първото тримесечие на 2011 г. Холдингът консолидира резултатите на Благоевград - БТ, София - БТ, Плевен Булгартабак и други дружества.

Благоевград - БТ отчита 628 хил. лв. загуба за първото тримесечие на 2011 г., след загуба от курсови разлики за 3,5 млн. лв. Печалбата на София-БТ е 1,09 млн. лв., а на Плевен-Булгартабак е 610 хил. лв.

До изтичането на крайния срок за закупиха документация за участие в конкурса за продажбата, конкурсна документация са закупили:

1. Джингов, Гугински, Кючуков и Величков АД
2. Камбуров и съдружници АД
3. Кингс Табако ЕАД - Пловдив
4. Бритиш Американ табако Ltd - Лондон
5. Джапан Табако Интернешънъл S.A. - Швейцария
6. Си Би Фемили Офис Сървис ГмбХ, Австрия
7. БТ Инвест ГмбХ, Австрия
8. Филип Морис България ЕООД
9. Сайънс Капитал Мениджмънт ЛЛК - САЩ
10. КТ&G Corporation, Корея

Останалите срокове, обявени от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, са: представяне на документация за допускане – до 4 юли 2011 г. и подаване на обвързващи оферти – до 29 август 2011 г.
Още новини