Начало Новини Актуално Природният газ намалява инвестициите в енергийни мощности

Природният газ намалява инвестициите в енергийни мощности

Актуално
природен газ

Инвестициите в газови централи за производство на електричество за 1 мегават (МW) инсталирана мощност са 2 пъти по-ниски от тези за централи на въглища, от 3 до 5 пъти по-ниски от ядрените и близо 10 пъти по-малки от вложенията във вятърните турбини. Тези данни представиха енергийни експерти по време на годишното събрание на Европейския делови конгрес, което се проведе в столицата на Чехия Прага.

В заседанието участват над 350 делегати от световни енергийни компании и финансови институции. Те се обединиха около мнението, че екологичните цели на Европа няма как да бъдат изпълнени, без широкото разпространение на синьото гориво.

Специалистите очакват относителния дял на природния газ в европейската енергетика да нарасне от днешните 24% на 36% през 2030 година. Така разходите за енергия на едно европейско домакинство ще намалеят средно годишно с около 240 евро.
Развитието на енергията от възобновяеми източници също ще бъде обвързано с приложението на синьото гориво, поради необходимостта от резервиране на ВЕИ мощностите. Газът е най-чистият природен енергоизточник и това го прави изключителен фактор в бъдещето на Европа.

 

Още новини