Начало Новини Актуално Приключва ремонтът на тежкото минно оборудване

Приключва ремонтът на тежкото минно оборудване

Актуално
Мини Марица изток

Ремонтът на тежкото минно оборудване в Мини Марица-изток ЕАД приключва по утвърдения план-график. Предвидените средства по бизнес програмата за годината ще бъдат усвоени. Преди седмицазавършиха ремонтите на РТНК 1 в рудник Трояново 3 и на РТНК 3 в рудник Трояново - север, направени от ремонтните им участъци.

Съвместно с Ремотекс - Раднево се извършва ремонтът на багер SRs 2000 на РТНК 2 в рудник Трояново - север. През годината важна беше рехабилитацията на багер SRs 1200-131 от рудник Трояново 1, която се извършвана монтажната площадка в рудник Трояново 3. Механичната част от ремонтната дейност вече е завършена, остава ел. частта по съоръженията, пише вестник Национална бизнес поща.
Рехабилитира се и вторият багер SRs 1200 в рудник Трояново - север. Влезе в експлоатация нов претоварач по направление извозването на въглища към ТЕЦ AES - Гълъбово. Изградена е и мобилна пробовземаща система. Изгражда се и автоматизирана система в рудник Трояново 3, чрез която се извършва онлайн управление на качеството на въглищата.

Още новини