Начало Новини Приключи проект WINET - Търговия и иновации в лозаро-винарската индустрия

Приключи проект WINET - Търговия и иновации в лозаро-винарската индустрия

На 07.11.2021г. приключва периода на изпълнение на Проект WINET - Търговия и иновации в лозаро-винарската индустрия, BSB 638 финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство Черноморски басейн 2014-2020, в който Търговско промишлена палата - Стара Загора е партньор.

Партньорите по проекта са 3 организации:

•        Агенция за инвестиции Молдова (Agenția de Investiții) - водещ партньор по проекта

•        Търговско-промишлена палата - Стара Загора от България

•        Търговско-промишлена и селскостопанска палата Тулча от Румъния

Трансграничният проект WINET е насочен към подобряване на сътрудничество в лозаро-винарския сектор с използването на нов подход, основан на комбинация от създаването на винена мрежа и съвременни онлайн технологии, които ще увеличат търговията между Румъния, България и Молдова.

Дейностите по проекта бяха насочени към постигане на следните цели:

•        Да се увеличи трансграничната търговия и да се модернизира лозаро-винарския сектор и свързаните с него сектори

•        Да се промотират лозаро-винарските продукти в региона, да се развитие и увеличи сътрудничеството в лозаро-винарския сектор

•        Да се разработи онлайн платформата WINET за развитие на лозаро-винарския сектор

•        Да се популяризират лозаро-винарските продукти на вътрешния и външния пазар

•        Да се свържат лозаро-винарските компании с търговските пазари, представени от дистрибутори, икономически агенти, потребители и др.

•        Да се развие търговията на продукти Защитено наименование за произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ)

•        Да се укрепи сътрудничеството между заинтересованите страни (държавни и регионални власти, агенции, асоциации, неправителствени организации и производители на вино), работещи в областта на лозаро-винарския сектор, за да се увеличи потенциала на лозаро-винарския сектор в Черноморския регион, с цел да се намерят общи решения за развитие на лозаро-винарския сектор

•        Да подпомогне развитието и промотирането на лозаро-винарския сектор и енологичните туристически дейности

•        Да се насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни, работещи в лозаро-винарския сектор

•        Да подпомогне по-доброто представяне на обединения винен потенциал на участващите страни на трети пазари

•        Да даде възможност за разработване на трансгранични винено-туристически маршрути на участващите страни 

За постигане на целите на проекта, партньорите създадоха винена мрежа WINET, свързваща над 175 заинтересовани страни, сред които представители на частни компании, висши учебни и изследователски институции, местни/регионални/национални публични власти, както и групи по интереси, НПО и организации за подкрепа на бизнеса от трите държави. Общността от заинтересовани страни от винената индустрия на Молдова, Румъния и България чрез мрежата WINET, се обедини и даде възможности за обсъждане на актуални теми за индустрията,  за обмен на ноу-хау и стратегиите за развитие.

Изпълнението на проектно предложение стартира в края на 2019 г. и бяха проведени редица дейности сред които:

  Бяла книга

Във всяка от 3-те държави се направиха проучвания на лозаро-винарския сектор, резултатите, от които се  обединиха в едно глобално  проучване (Бяла книга) на винената индустрия в региона на Черноморския басейн

  Търговски форум WINET в България и в Румъния

Форумът в България се проведе на 24 и 25 септември 2020 г. в Стара Загора, България. Общо 55 представители на лозаро-винарския сектор, винопроизводството, търговията и свързаните с тях бизнес сектори (търговия на дребно, Horeca, внос и дистрибуция), неправителствени организации от винарския и туристическия сектор, асоциации за подкрепа на бизнеса, регионални и местни власти участваха във форума.

Програмата включваше презентации представени от експерти и интересни лектори на следните теми: финансиране на лозаро-винарския сектор, винен туризъм и сертифициране, създаване на винена дестинация и модерен дигитален туристически информационен център, представяне на стратегии и добри практики от Франция. Вторият ден Форумът продължи с изложение на винопроизводители и свързаните с тях компании от сектора на Horeca. Изложението беше отворено както за професионалисти, така и за любителите на виното.

  Програма за обмен на добри практики между заинтересовани страни от трите държави

Посещения от Молдовска и Румънска делегация в България през месеците юли и август и респективно  посещение на делегация от България в 2-те държави по програма за обмен на добри практики „Иновации в лозарските техники, свързани с производството на висококачествени вина”.

Целта на тази програма беше да се увеличи максимално възможността за обмен на информация, споделяне на идеи и идентифициране на възможности за устойчиво сътрудничество. Посещенията бяха оценени като много полезни, както за румънската и молдовската делегация, така и за представителите на българските винарни, които имаха възможност да обсъдят най-новите тенденции във винопроизводството, стратегии за участие на държавите в този сектор, приемането на алтернативни лозарски и винопроизводствени процеси (органични, биологични и биодинамични), възможности и проблеми, възникнали по време на пандемията, и решенията, които те идентифицираха. Те също така обмениха идеи и практики, които се оказаха полезни при адаптирането на производствения и маркетинговия процес към изискванията на световния пазар.

  Поредица от онлайн уебинари се проведоха по теми, свързани с лозаро-винарския сектор и винената индустрия, с участието на международно признати лектори

  Международна конференция WINET в Кишинев, Молдова

Общността на винената индустрия от Република Молдова, Румъния и България се срещна на 16 и 17.09.2021 по време на хибридното събитие - конференция на мрежата WINET, за да се обменят знания и да се приложат нови стратегии за развитие. В рамките на конференцията бяха представени пленарни панели и семинари, работа в мрежа и срещи между представители на лозаро-винарския сектор и публични и частни заинтересовани страни. Целта на събитието беше да събере различни международни топ лектори от винената индустрия, за да се подчертае важността на винения сектор като част от икономиките на 3-те страни. Обсъдиха се основни теми като:

• сътрудничество в маркетинга на вино за Черноморския басейн

• пазарът на вино под микроскоп

• контрол в лозаро-винарския сектор: вътрешни и международни задачи

• дигитално популяризиране на винената индустрия и др.

 

  Дигитален инструмент - онлайн платформата WINET

И не на последно място се създаде платформата WINET - дигитален инструмент, който осигурява възможности за изграждане на бизнес отношения и допринася за създаването на общност, посветена на сътрудничеството в лозаро-винарския сектор. WINET успя да надгради класическите мрежи на ново ниво чрез модерни онлайн технологии, улеснявайки дигитализацията на трансграничната търговия.

www.winet.wine

 

Повече информация за проект WINET и неговите резултати може да получите на тел. 042 626297 или на имейл: projects@chambers.com в ТПП-Стара Загора.

 

 

 

 

 

Още новини