Начало Новини Актуално Приключи изпълнението на финансов план за бюджетна линия „Техническа помощ за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР в о

Приключи изпълнението на финансов план за бюджетна линия „Техническа помощ за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР в община Стара Загора“

Актуално

Приключи изпълнението на финансов план за бюджетна линия „Техническа помощ за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР в община Стара Загора“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г.

46 служители на Община Стара Загора бяха подготвени за предизвикателствата на Програмата за развитие на регионите 2021-2027 г., чрез:

- участия в специализирани/тематични обучения, програми за обмени на опит и добри практики, семинари и работни групи;

- техническо обезпечаване на структурите и лицата в Община Стара Загора, отговарящи за подготовка и изпълнение на проектите по ПРР 2021-2027

- повишен административен капацитет в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ);

- повишен административен капацитет при подготовка на ПИИ за градско развитие и функционални зони;

Община Стара Загора е част от 10 -те големи общини в България и потенциален бенефициент по Приоритет 1 на ПРР във връзка с подготовка на проекти за програмен период 2021-2027 г. 

Още новини