Начало Новини Актуално Приходите от такси няма да се използват за бонуси за чиновниците

Приходите от такси няма да се използват за бонуси за чиновниците

Актуално
Промени в закона за таксите

Административните такси вече ще бъдат съобразени с разходите за предоставяне на услугите. Това става възможно с промените в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, които бяха одобрении от правителството на последното му заседание.

Измененията въвеждат разходоориентиран размер на таксите, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енегетиката и туризма. Очаква се това да доведе до намаляване на таксите за онези услуги, които досега са били натоварени с разходи, несвързани с конкретната дейност или услуга.

Законопроектът предвижда също намаляване на размера на таксите, независимо от разходите за предоставяне на услугата, за насърчаване на отделни икономически сектори при провеждане на важни за държавата политики. 

За отстраняване на нередности или при предоставяне на допълнителна информация такси няма да се събират, предвижда още законопроектът.

Новите текстове въвеждат забрана приходите от такси да се използват за бонуси за стимулиране на чиновниците. Събраните суми ще се използват само за повишаване на качеството на услугата. 

Законопроектът въвежда и принципа на мълчаливото съгласие за дейности, които подлежат на регистрационен режим.

Промените предвиждат всички административни органи, които издават лцензи и извършват регистрация, да създадат и поддържат обособени раздели към публичните регистри с информация за съдържанието и движението на постъпилите преписки. Тази информация ще бъде достъпна безплатно, а длъжностните лица, които не водят регистри, ще подлежат на административно-наказателна отговорност.

Промените в закона са поредната стъпка за подобряване на бизнес средата чрез намаляване на административната тежест.

Още новини