Начало Новини Актуално Приходи от дейността на строителните предприятия в област стара загора през 2021 г.

Приходи от дейността на строителните предприятия в област стара загора през 2021 г.

Актуално

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Стара Загора са 415.7 млн. лв., или с 8.5% по-малко спрямо 2020 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 365.0 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 8.4%, а при нежилищните сгради - с 18.0% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт са 50.7 млн. лв, като спрямо 2020 г. намаляват с 29.4%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 16.6%, а на нежилищни сгради - 83.4%.

През 2021 г. приходите от сградно строителство в областта са 258.2 млн. лв., или с 1.2% повече спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 42.2%, а от строителство на нежилищни сгради - 57.8% от общите приходи от сградно строителство.

В област Стара Загора приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции намаляват с 20.9% спрямо 2020 г. до 157.5 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 37.9% от общите приходи на строителните предприятия.

Методологични бележки

Обхват и източници на информация - обект на изследване са строителните предприятия, които са развивали стопанска дейност през отчетната година. Основен източник на информацията е формуляр Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, включващ само отчетените приходи от строителна дейност.

Статистическото изследване за приходите на строителните предприятия по видове строителство осигурява информация за приходите от строителна дейност включваща извършеното жилищно, нежилищно и гражданско строителство. Посочват се данни за извършените строителни работи за ново строителство, подобрения и текущ ремонт.

Основните статистически показатели на годишното изследване са следните:

Приходи от строителна дейност - стойност на постъпленията от строителни и монтажни работи; Ново строителство - изграждане на нов обект, независимо дали мястото, на което ще бъде построен преди това е било заето или не;

Подобрения - разширения, обновления вътре или по конструкцията, външни подобрения на сградите и основни изменения; Текущ ремонт и поддържане - боядисване, подмяна на износени керемиди или покривни елементи и други; Сградно строителство - строителството на жилищни и нежилищни сгради;

Гражданско строителство - ново строителство и подобрения на инженерно-строителни съоръжения, свързани със строителството на транспортната инфраструктура, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни линии и други.

Още новини