Начало Новини Актуално Приета е Областната стратегия за развитие на област Стара Загора

Приета е Областната стратегия за развитие на област Стара Загора

Актуално

Приета е Областната стратегия за развитие на Старозагорски регионПод председателството на областния управител на Стара Загора Недялко Недялков се проведе Областен съвет за развитие. Основният акцент бе представяне, обсъждане и приемане на Областната стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014 - 2020 година.

В заседанието, дебата и гласуването за приемане на документа участва и председателят на Търговско-промишлена палата Олег Стоилов.

Проектът на стратегията е разработен от Националния център за териториално развитие ЕАД и дава ясна представа за визията, целите, приоритетите и мерките за развитие на област Стара Загора за посочения период. Всички анализи и заключения в документа се основават на данни от официални източници, актуални изследвания и разработки, които Областна администрация Стара Загора е изискала и обобщила, съобщиха от пресцентъра.

Активна помощ при подготовката на документа указа и Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Палатата събра мнения, идеите и предложенията на представители на бизнеса. Също така направи корекции на някои от използваните данни и предложи свои добавки, които бяха включени като дейности в стратегията за развитие.

Арх. Стойчо Мотев - представител на Национален център за териториално развитие ЕАД запозна членовете на областния съвет за развитие със стратегията, като за целта бе подготвена обширна презентация. Според синтезиран анализ, част от слабите страни на областта са: демографски колапс – отрицателен прираст, силно застаряване, депопулация; остаряло оборудване и технологии; ниска конкурентоспособност; разминаване между предлагана и търсена квалификация в пазара на труда; неизползван потенциал на аграрната наука и практика в областта; влошаващо се състояние на общинската и третокласната пътна мрежа; амортизирана водопроводна мрежа и високи загуби на вода; неоползотворен туристически потенциал и др.

За щастие, освен негативи, област Стара Загора може да се похвали и с положителни страни, част от които са: балансирана, многоотраслова структура на икономиката; добра бизнес инфраструктура – финанси, консултантски фирми, бизнес асоциации; агроекологичен потенциал за разнообразно и високо-ефективно земеделие; университетски център - научни звена и специалисти в аграрния сектор; през територията на областта преминават ОЕТК №8, №9 и №4; добра ТИ - транспортна, комуникационна, енергийна; летищен комплекс с възможност за връщане в експлоатация; рязко намаляване на въздушното замърсяване от комплекса Марица изток; развита селищна мрежа с изявен център, добра достъпност.

Във втора точка от дневния ред бе представен Годишния доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на област Стара Загора за 2012 г. И двата документа бяха приети с пълно единодушие от членовете на областния съвет за развитие.

На 28 май стратегията бе представена и приета и на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен регион, което се проведе в Сливен.

Областна стратегия за развитие на Старозагорска област за периода 2014 - 2020 година Областна стратегия за развитие на Старозагорска област за периода 2014 - 2020 година

Още новини