Начало Новини Актуално Прием в професионална гимназия по електроника Джон Атанасов Стара Загора

Прием в професионална гимназия по електроника Джон Атанасов Стара Загора

Актуално

Професионална гимназия по електроника Джон Атанасов Сара Загора, обявява прием за предстоящата учебна 2024/2025 година в следните специалности:

  * Професия ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ

        Специалност ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ – с разширено изучаване на английски език

  * Професия СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ

Специалност СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ – с разширено изучаване на английски език

  * Професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – с разширено изучаване на английски език

  * Професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ – с разширено изучаване на английски език

Балът за класиране се формира като сбор от следните елементи:

  • Удвояване на резултата по Български език и литература от НВО;
  • Удвояване на резултата по Математика от НВО;
  • Оценките по Компютърно моделиране и информационни технологии и Технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

тел: 042 681277, 0879369991

e-mail: info-2400117@edu.mon.bg

www.pgeja-sz.com

ПГЕ Джон Атанасов е създадена през 1985 гoдина. Носител е на колективната награда Икар за изключителни постижения и извоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси на община Стара Загора.

Преподавателите и учениците работят по национални програми и програмата на ЕС Еразъм+.

Обучението се осъществява във високотехнологични кабинети и класни стаи от квалифицирани специалисти.

Завършилите ПГЕ Джон Атанасов получават реализация като приложни и системни програмисти и техници на компютърни системи и мрежи.

Още новини