Начало Новини Актуално ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ” СТАРА ЗАГОРА

ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ” СТАРА ЗАГОРА

Актуално

Професионална гимназия по електроника „ДЖОН АТАНАСОВ” Сара Загора, обявява прием за предстоящата учебна 2023/2024 година в следните специалности:

  * Професия ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ 
                     Специалност ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ – с разширено изучаване на английски език

  * Професия СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ
                     Специалност СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ – с разширено изучаване на английски език

  * Професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
                     Специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – с разширено изучаване на английски език

  * Професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
                     Специалност КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ – с разширено изучаване на английски език

 

Балът за класиране се формира като сбор от следните елементи:

Удвояване на резултата по Български език и литература от НВО;
Удвояване на резултата по Математика от НВО;
Оценките по Информационни технологии и Технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки.

 

тел: 042 681277, 0879369991
e-mail:info-2400117@edu.mon.bg
www.pgeja-sz.com

 

Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ подготвя ученици от 1985 година. Обучението е тясно специализирано и възниква във връзка с необходимостта от висококвалифицирани кадри по електроника и програмиране за региона и основно за СО “Дискови запомнящи устройства”, Стара Загора. Професионалната подготовка на учениците се реализира в дневна и задочна форма на обучение по специалността Електронна техника, профил Промишлена електроника. Успешно завършилите обучението получават квалификация “техник”.

От 01.09.1987г. Техникум по електроника получава статут на самостоятелна учебна единица от системата на средното образование. Успешно завършилите ученици получават дипломи за средно образование и квалификация “техник”. Необходимостта от висококвалифицирани техници по електроника нараства с развитието на новите технологии.

От 1990г. в Техникум по електроника се обучават ученици по специалностите: Радиотехника и телевизия, Съобщителна техника, Електронна техника с профил Микропроцесорна техника.

От 1993г. училището носи името на Джон Атанасов – създателят на компютъра Ей Би Си.

От учебната 1992/1993 година се приемат ученици след завършено основно образование и след завършен седми клас, с интензивно изучаване по английски език по специалностите: Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи, Телекомуникационни системи, Оптически комуникационни системи, Микропроцесорна техника, Промишлена електроника.

От учебната 2013/2014г. в ПГЕ “Джон Атанасов” се приемат ученици по специалност Системно програмиране с интензивно изучаване на английски език, а от учебната 2017/2018 година по специалност Приложно програмиране. Специалностите са свързани с реализирането на обучение за IT кариера с цел да се създадат условия за софтуерно професионално образование и обучение по учебни програми, разработени съвместно с бизнеса. Учениците се реализират в областите на аудио и видеотехниката, радио и телекомуникационната техника, микропроцесорната техника, компютърната техника и програмирането, промишлената и битова електроника, охранителните системи, факс и копирна техника, кабелната и сателитна телевизия, медицинската техника. Училището си сътрудничи с ТУ Габрово и работи с водещи фирми от региона: ДЗУ АД, БУЛСАТКОМ, СТАНДАРТ ПРОФИЛ, софтуерни и компютърни фирми и сервизи.

Още новини