Начало Новини Актуално Прибрана е реколта от над 4 млн. тона пшеница

Прибрана е реколта от над 4 млн. тона пшеница

Актуално
Пшеница

Приключва жътвената кампания за прибирането на пшеницата, съобщават от Главна дирекция Земеделие, гори и поземлени отношения на Министерство на земеделието и храните. Според обобщените данни от дирекцията, събрани от областните служи Земеделие за хода на жътвата към 3 август от засетите 10 535 420 дка са ожънати 93,99%, като прибраното зърно е 4 008 951 тона. Средният добив е 405 кг/дка.

Най-високи добиви са отчетени в областите Силистра (489 кг/дка), Плевен (470 кг/дка), Добрич (468 кг/дка) и Разград (465 кг/дка), съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Същевременно от Националната служба по зърно съобщават, че към 28 юли на извадков принцип са проверени и анализирани 796 броя проби представителни за 932 930 тона пшеница. Това представлява 25,2% от цялото реколтирано количество пшеница от новата реколта 2011 г. към тази дата.

Предварителните резултати от окачествяването на пшеница реколта 2011 година, извършено от службата по зърното към 28.07.2011 г. показват, че разпределението на пшеницата по групи е както следва: първа група – 1,9% при 1,1% за 2010 г., втора група – 11,1% при 4,3% за 2010 г.,  втора Б група – 40,7% при 18,4% за 2010 г. и трета група – 46,3% при 76,2% за 2010 г. Тези данни ни дават основание, че 55% от добитата пшеница е с много добри хлебопекарни качества, докато за миналата реколта този процент е 23,8%.

Средните стойности на основните показатели, които определят качествената характеристика на зърното през тази година са: хектолитрова маса: 78,7 ± 2,5 кг/хл, при 74,5 ± 2,6 кг/хл за 2010 г.; съдържание на мокър глутен: 23,0 ± 3,0%, при 21,0 ± 3,0% за 2010 г.; отпускане на глутена: 7,5 ± 2,5 мм, при 8,0 ± 3,0 мм за 2010 г.; число на хлебопекарна сила: 53,0 ± 7,5 усл. ед., при 49,5 ± 7,6 усл. ед.; съдържание на протеин: 11,5 ± 1,2% с.в., при 11,7 ± 1,1% с.в.; число на падане: 328  ± 75 секунди, при 210 ± 98 секунди.

След приключване на жътвата на пшеницата и анализиране на всички резултати от взетите проби, НСЗ ще изготви окончателен доклад до Министъра на земеделието и храните за състоянието на качеството на пшеницата от реколта 2011 година.

Още новини