Начало Новини Актуално Президентът Георги Първанов откри новата учебна година в Тракийския университет

Президентът Георги Първанов откри новата учебна година в Тракийския университет

Актуално

За първи път в 15-годишната история на Тракийския университет на откриването на учебната година присъства държавният глава, в лицето на президента Георги Първанов. Сред гостите тук бяха още Иво Атанасов, чието име се спряга за бъдещ кандидат-президент на БСП, старозагорските депутати д-р Евгений Желев, Спас Панчев и Иван Иванов, кметът на Стара Загора проф. Светлин Танчев, митрополит Галактион и др.

В емоционалното си слово ректорът проф. Иван Станков поздрави първокурсниците с избора да продължат висшето си образование в университет, който е на европейско и световно ниво, със създадени максимално добри условия за бит, практика, за наука, за спорт и развлечения.
1385 първокурсници са новото попълнение на ТрУ. Преподавателите са 543, от които 47 професори, 180 доценти, 316 асистенти и др. Сред 4000-те студенти има и 291 чуждестранни възпитаници от 15 страни на 5-те континента.
Като поздрави студентите и преподавателите с началото на новата академична година, Георги Първанов уточни причините, поради които е избрал да участва в стартовата церемония на Старозагорския университет.
"За мен това е една добра възможност да изкажа дълбоката си признателност към труда, към всеотдайната работа на хилядите български преподаватели и учени, на тези истински строители на съвременната българска духовност и държавност - каза президентът. - Избрах Тракийския университет, защото съм респектиран от факта, че за 15 години той успя да изгради сериозен авторитет, стъпвайки на постигнатото от обединените висши учебни заведения. Респектиран съм от програмата, от резултатите, от способността на институцията да даде сериозна подготовка на младите хора на България, при това в сфери, които се открояват с дефицита на подготвени кадри - здравеопазване, аграрни науки, педагогика и пр."
Първанов заяви, че "живеем във време, което е нихилистично със своето отношение към сферата наука и образование. Само на книга и държавата, и институциите приемат, че те са приоритет. В българското общество често пъти припламват различни дискусии за това не са ли много университетите в България, дали са достатъчно или не достигат студентите в нашата страна, все въпроси, които имат отговор само когато се отговори на друг голям въпрос: българската наука и висше образование адекватни ли са на стратегията ни за икономическото развитие и социалните потребности на страната."
Президентът препоръча, преди да се започне реформа на висшето образование и науката, да се отговори на големия въпрос дали сме в състояние да изградим университет, който да бъде интегриран център на учебен процес, на изследователска работа и на бизнес-интерес. Това предполага да се заложат в новото законодателство реални стимули за бизнеса, ангажиран с производството на кадри и перспективни специалисти.
Държавният глава категорично заяви, че не приема виждането, съгласно което на науката и образованието се гледа като на някаква тежест, на бреме за бюджета. Средствата за висше образование са на остатъчен принцип - каквото остане при формирането на държавния бюджет - това се дава. А обикновено остава твърде малко. Той обаче уточни, че въпросът не е само до финансирането. Нужен ни е нов модел за развитието на висшето образование, който предполага нов модел на учебния процес и преподаване с акцент на самостоятелната подготовка, на индивидуалния подход, с работеща връзка между преподаването и научноизследователската работа; Действена система за оценяване, която се базира на постоянния контрол, на обратната връзка на външното оценяване.
"Стремежът трябва да бъде да изградим реален рейтинг на университетите в България на базата на истински действени критерии, за да отчетем реалното ни място в европейското и световното научно пространство. И на тази база да решаваме въпроса за финансирането на университетите, с ясното съзнание, че финансирането на калпак е мнима справедливост, което не решава проблемите с качеството на нашето висше образование", категоричен е президентът на България.
Ансамбъл "Загоре" поздрави с кратка програма студентите и преподавателите, изпълнили до краен предел форума на Тракийския университет.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини