Начало Новини Актуално През юни започва прием на проекти по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони

През юни започва прием на проекти по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони

Актуално

юни прием мярка 121 ПРСРПрез юни фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Приемът е насочен към следните групи кандидати: с одобрени проекти по мерки 112 Създаване на стопанства на млади фермери и 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране; производителите на плодове и зеленчуци (конкретните култури ще бъдат посочени в заповедта за отваряне на прием); както и фермерите с проекти за модернизиране на стопанства от сектор Мляко и други животновъдни сектори, в съответствие със стандартите на Общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива). В този период на прием не е предвидено финансиране на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури, съобщиха още от пресцентъра на земеделското министерство.

Точните срокове и бюджетът ще бъдат обявени със заповед на изпълнителния директор на Държавен Фонд Земеделие - Разплащателна Агенция преди началото на приема по ПРСР.

Още новини