Начало Новини Актуално През новата учебна година е осигурено целодневното обучение и за децата от ІІ клас

През новата учебна година е осигурено целодневното обучение и за децата от ІІ клас

Актуално
Занималня и за втори клас

От новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от ІІ клас на държавните и общинските училища. Това ще става само при желание от страна на родителите и при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия. Миналата година целодневната организация на учебния ден беше въведена само за първокласниците, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния процес съдейства за преодоляване на някои проблеми и негативни явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучението, както и с увеличаване на силата на въздействие от страна на неформални групи извън семейството и училището, съобщиха от Правителствената пресслужба.

Наред с това, наличието на втори учител (възпитател) създава предпоставка за среща на детето с алтернативен педагогически стил на общуване, който може да е от първостепенна значимост за подготовката му и изявата му в училище.

Предвижда се да бъдат обхванати около 41 800 ученика от II клас, като в това число не са включени пътуващите ученици от средищните училища. Необходимите средства – 5,5 млн. лв., са осигурени по бюджета на МОМН.

Още новини