Начало Новини Актуално През 2013 г. ще има прием по 11 мерки от ПРСР

През 2013 г. ще има прием по 11 мерки от ПРСР

Актуално

2013 г. 11 мерки ПРСРМинистерството на земеделието и храните и ДФ Земеделие ще отворят приеми по 11 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). След допълнителни анализи ще се определят конкретните дати и бюджети за всеки прием и кои ще са приоритетните дейности.

Според прогнозния график, публикуван на страниците на МЗХ и ПРСР, кандидатите за млади фермери по мярка 112 могат да подават заявления от 27 май до 14 юни. Фермерите и собствениците на гори по 114-а мярка могат да подават предложенията си от 22 април до 17 май. За модернизация на стопанствата по мярка 121 ще се кандидатства от 20 май до 14 юни.

Най-дълъг срок за прием ще има по мярка 122 Подобряване на икономическата стойност на горите - от 22 април до 16 август. За добавяне на стойност към земеделски и горски продукти ще се кандидатства от 1 до 26 юли. Последната мярка от ос 1, по която ще има прием, е 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране. Съгласно графика се предвижда по мярката да се приемат заявления от 10 юни до 6 септември.

В периода от 6 до 31 май ще има прием по мерки 311 и 312. И по двете мерки обаче няма да се допускат проекти за производството и продажбата на енергия от ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.

От 8 юли до 2 август ще се кандидатства за насърчаване на туристическите дейности по мярка 313 и по двете общински мерки - 321 и 322.

Индикативен график за прием на заявления по ПРСР през 2013 г.

Още новини