Начало Новини Актуално През 2013-а се отбелязва Международната година на статистиката

През 2013-а се отбелязва Международната година на статистиката

Актуално

международна година статистикаПрез 2013 г. светът отбелязва Международната година на статистиката. По този начин световната общност оценява приноса на науката за измерване на прогреса на обществото, разчита на статистическите данни и цени високо професионалния труд на статистиците.

Националният статистически институт, като водещ авторитет в статистическата тематика в България и част от световната статистическа общност, също се включва активно в международната инициатива.

НСИ стартира сайт, който ще информира за всички български инициативи, посветени на Статистика 2013.

Териториално статистическо бюро Стара Загора планира да отбележи Международната година на статистиката с редица мероприятия като ден на отворените врати; срещи с ученици и студенти; изложба с експонати от 133-годишната история на Българската статистика и други.

2013 – Международна година на статистиката има за цел да обедини усилията на статистическите организации по целия свят за популяризиране значението на статистиката сред научните среди, бизнеса, медиите, политици, работодатели, студенти, сред всички потребители на статистически данни.

Целите на тази световна инициатива са:

  • повишаване на обществената осведоменост за силата и въздействието на статистиката върху всички сфери на обществото;
  • популяризиране на статистиката като професия, особено сред младите хора;
  • насърчаване на творчеството и развитието на статистическата наука.

Повече от 1 400 организации от 111 страни в света участват с различни събития. Сред тях са международни организации в областта на статистиката като: Американската статистическа асоциация, Международния статистически институт и Кралското статистическо общество, Институтът по статистика към ЮНЕСКО, национални и международни професионални организации, университети, училища, фирми, правителствени агенции и научни институти. Тези организации ще помогнат на милиони хора да разберат стойността на статистическата наука чрез семинари, работни срещи и информиращи срещи със студенти и медии.

От българска страна подкрепа на инициативата са изразили: Министерство на финансите, Министерство на земеделието и храните, Българска народна банка, СУ Климент Охридски, Стопанска академия Д.А. Ценов – Свищов, Институт по математика и информатика към БАН, Българско статистическо дружество, университети, колежи, общини, агенции и регионални офиси. Регистрацията на подкрепящите организации продължава в официалния сайт на Статистика 2013.

Още новини