Начало Новини Актуално През 2012 г. стартира мярка за хуманно отглеждане на животни

През 2012 г. стартира мярка за хуманно отглеждане на животни

Актуално
Животни

През следващата година се очаква да стартира прием на заявления по новата мярка - 215 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., по която ще се изплащат компенсаторни плащания за хуманно отглеждане на животни. Тази мярка ще е още един инструмент за подпомагане на животновъдния сектор в страната. Това  съобщи заместник–министърът на земеделието и храните Светлана Боянова по време на среща-дискусия в Белене, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Зам.-министър Боянова призова животновъдите от община Белене да се възползват максимално от финансовия ресурс за модернизиране на млечните ферми от втора и трета категория по т.нар. „гарантирани бюджети” по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Предстои нов прием на заявления по тази мярка, обясни Боянова. Тя припомни, че Държавен фонд „Земеделие” ще отпуска кредит с преференциална лихва на животновъдите, за да могат да реализират инвестициите си. 

Министерството на земеделието и храните поиска преразпределение на 304 млн. евро по ПРСР, като 142 млн. от тях ще бъдат насочени към мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Ако получим одобрение на поисканата промяна в програмата, до края на годината вероятно ще има нов прием на проекти, каза още зам.-министър Боянова.   

През следващата година се очаква да стартира и друга нова мярка по ПРСР – 125, по която ще се финансират проекти за изграждане на хидромелиоративни съоръжения. Бюджетът по мярката е в размер на 90 млн. евро.
Пред участниците в дискусията зам.-министър Боянова очерта българската позиция и в дебата по Общата селскостопанска политика на Европейския съюз – запазване на бюджета за земеделие през следващия програмен период, справедливо разпределение на субсидиите, както на ниво държави – членки, така и на ниво сектори в самите държави.

През септември се очакват първите законодателни актове на Европейската комисия по ОСП за програмния период 2014 – 2020 г., с което ще се постави началото на същинския дебат, обяви Боянова. Тя призова още веднъж земеделските производители от община Белене да са активни и да участват в изработването на националната позиция по най-дискутираните теми – „малко стопанство”, „активен фермер”, „млад фермер” и др.

Работи се активно по въвеждане на система за предварително очертаване на площите след доброволно споразумение за ползване, обясни зам.-министър Боянова. Тя призова земеделските производители да сключват доброволни споразумения по масиви.

Още новини