Начало Новини Актуално През 2010 г. в област Стара Загора са осъдени близо 2 500 души

През 2010 г. в област Стара Загора са осъдени близо 2 500 души

Актуално
Присъди

Броят на издадените осъдителни присъди в област Стара Загора през 2010 г. е 2042, като е нараснал с 14% в сравнение с 2009 г. (1 790). 2 471 са осъдените лица – почти 20% повече от 2009 г. (2 062), като броят на осъдените лица във възрастовата група 18 – 24 години бележи най-голямо увеличение (31%), съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Стара Загора.

Увеличава се и броят на осъдените на възраст между 14 и 17 години – те са 274 души, което е с 14% повече на годишна база.

Във всички възрастови групи има увеличение на осъдените жени. В извършване на престъпления са обвинени 3000 лица. За 1525 (50,8%) от тях делата са завълшили с осъждане; за 946 (31,5) – с условно осъждане. Оправдани са 22 лица, а делата на 8 души са били прекратени. От наказателна отговорност са освободени 499 лица (17%).

Най-голям е делът на лицата, осъдени за престъпления против собствеността – кражби, грабежи, измами и др. Броят на осъдените за такива престъпления е 1328. От тях 1132 лица са осъдени за кражби, което е увеличение с близо 33% спрямо 2009 година. 86 лица са осъдени за грабежи.

Броят на децата, преминали през Детска педагогическа стая за извършени от тях престъпления през 2010 година, в сравнение с 2009 година, е намалял значително – с 33,6%. За сметка на това е нараснал броят на децата (малолетни и непълнолетни), извършители на престъпления (с 12%) – от 221 за 2009 г., на 248 за 2010 година.

Увеличението е за сметка на непълнолетните деца от 14 до 17-годишна възраст, докато броят на малолетните извършители (от 8 до 13 години) незначително е намалял. Най-голям е броят на децата, извършители на кражби – 175, при 131 през 2009 г., като повече от половината от кражбите са с взлом.

Броят на децата, извършили престъпления, свързани с наркотиците, се увеличава от 8 през 2009 г на 10 през 2010 г.

Статистическата информация е на базата на годишните данни, получавани от районните, окръжните и военните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. В тях не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд.


Още новини