Начало Новини Актуално През 2010 г. фирмите подават годишните си отчети на един вход

През 2010 г. фирмите подават годишните си отчети на един вход

Актуално

Националната агенция по приходите и Националния статистически институт изградиха единен вход за подаване на годишния отчет за дейността и годишната данъчна декларация. От 2010 г. се преустановява досегашната практика една и съща финансова информация да се представя и пред НАП, и пред НСИ.

Целта е намаляване натовареността и улесняване на бизнеса, съобщи Милена Караиванова, директор на Териториално статистическо бюро - Стара Загора, пред журналисти на брифинг съвместно с Георги Йорданов, директор офис на Териториална дирекция на НАП - Пловдив.
Основната промяна в сравнение с миналата година е в начина на подаване на годишните отчети, което следва да е приключило преди или да стане едновременно с подаването на годишната данъчна декларация, каза тя. Когато отчетът е попълнен на хартия, се подава заедно с декларацията, единствено в териториалната структура на НАП. При приемане данъчната декларация получава уникален входящ номер, който се вписва като входящ номер и на годишния отчет за дейността. Фирмите могат да подадат годишния си отчет и по електронен път, чрез информационната система Бизнес статистика, където задължително се ползва валиден цифров сертификат (електронен подпис). Този процес трябва да е приключил преди подаване на годишната данъчна декларация, тъй като при приемането органите на НАП извършват контрол за наличие и статус на отчета, пише вестник Национална бизнес поща.

Годишен отчет за дейността не подават лицата, които не са извършвали дейност през данъчната година и не са отчели приходи или разходи, съгласно счетоводното законодателство. Информационната система работи 24 часа в денонощието, включително и в почивните дни. Първото влизане в системата от старозагорска фирма бе извършено на 31 декември, а първият успешно обработен отчет - на 8 януари, съобщи Караиванова. От началото на 2010 г. до 19 януари включително общо 44 фирми са подали годишните си отчети по електронен път. За същия период броят на подадените хартиени формуляри в ТСБ е 647.

От 1 януари т. г. минималният месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващи се лица е 420 лв., а минималният размер на осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е 240 лв., припомни Георги Йорданов.
От 1 януари осигурители, които имат повече от 40 осигурени лица, подават декларации образец 1 и 3 само по интернет, а осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Всички самоосигуряващи се, които са ЕТ, внасят осигурителните си вноски по БУЛСТАТ на ЕТ, а всички самоосигуряващи се юридически лица (ЕООД) внасят осигурителните си задължения по ЕГН.

Още новини