Начало Новини Актуално През 2009 г. двойно се е увеличил срокът, през който компаниите правят разплащания помежду себе си

През 2009 г. двойно се е увеличил срокът, през който компаниите правят разплащания помежду себе си

Актуално

С 54% се е увеличил обемът на забавените плащания между български компании през 2009-а спрямо 2008 г., показва анализ на междуфирмената задлъжнялост у нас, изготвен от "Кофас - България". Според данните близо 70% от сделките между български фирми се плащат със закъснение.

Проучването показва, че в контекста на международната финансова криза ситуацията у нас е аналогична на тази в Централна и Източна Европа, където средният ръст на забавените вземания за същия период е 55%.
През изминалата година наблюдаваме задълбочаване на тенденцията българските компании да функционират "на кредит" спрямо контрагентите си. Показателно за това е не само значителното нарастване на междуфирмената задлъжнялост, но и сериозното увеличение на срока на разплащанията. Докато през 2008 г. плащанията са забавяни средно между 60 и 90 дни, то през 2009 г. този срок е почти двойно по-дълъг - между 120 и 150 дни, обясни Камелия Попова, управител на "Кофас - България". Според нея основните причини за това са намалената ликвидност на компаниите, недостигът или липсата на оборотни средства, както и недоброто управление на риска от страна на фирмите, пише вестник Дума.
Въпреки влошаването на икономическите условия структурата на задлъжнялостта в България остава без изменение през 2009 г. - 84% от просрочените плащания са заради неплатежоспособност на длъжника, 15% са оспорваните задължения и под 1% от закъсненията се дължат на фалити. В регионален и световен мащаб съотношението е различно - просрочията поради неплатежоспособност са съответно 83% и 57%, оспорваните задължения - 3% и 8%, а неплащане поради фалит на длъжника - 14% и 35%.
Най-рискови сектори в България от гледна точка на вероятността от забавяне на плащанията са строителство, транспорт, селско стопанство, текстил и тежка промишленост. В региона на Източна Европа основните рискови сектори по забавени плащания са селско стопанство, електрооборудване, химическа промишленост и автомобилопроизводство.
Очакванията ни са през първата половина на 2010 г. просрочията у нас да се увеличат с минимум 10% спрямо края на 2009 г. Докато повечето страни по света вече излизат от кризата, за нас предстои труден период и липсата на свободни пари през първите месеци на годината ще е основна причина за допълнително забавяне на плащанията, коментира Попова.
Въпреки предвижданията за продължаващо увеличение на междуфирмената задлъжнялост у нас, Кофас очаква сравнително стабилна икономическа ситуация и подобряване на бизнес климата през втората половина на 2010 г. Компанията актуализира прогнозата си за развитието на българската икономика в положителна посока от -1% на 0%.

Още новини