Начало Новини Актуално Преяждане с власт

Преяждане с власт

Актуално

"ЛЕНА" ЕООД - Стара Загора, беше най-цитираната фирма в Народното събрание по време на петъчния парламентарен контрол. Де юре фирмата е собственост на Елена Римпопова, която пък е съдружник с Венцислав Драганов в друга една известна на старозагорци фирма - "ТЕМА" ЕООД. За сделки, сключени от фирма "ЛЕНА" с комплекс "Марица-изток", съобщи депутатката от "Атака" Калина Крумова, мотивирайки три въпроса към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

Първите две питания бяха свързани с ТЕЦ "Марица-изток 2", а третото - с финансови измами с обществени поръчки в "Мини Марица-изток" ЕАД, пише вестник Старозагорски новини.  По-важни са фактите, съобщени от парламентарната трибуна по третото питане, които публикуваме без редакторска намеса:

ДЕПУТАТ КАЛИНА КРУМОВА:

Месецът е март 2007 г., фирма "ЛЕНА", за която Ви говорих преди малко, печели конкурс за преустройство на един блок на почивна станция и сумата за това е 3 млн.лв. 3 млн.лева ли струва едно такова преустройство? Ето това е първият ми въпрос, след малко ще Ви кажа за още едни милиони, но ми се иска като начало г-н Трайков да ни каже 3 млн.лева ли струва едно такова преустройство.

МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ:

Уважаеми г-да народни представители,
Уважаема г-жо Крумова,
Обявлението за обществена поръчка за преустройство на хранителен блок в почивна станция на "Мини Марица-изток" на Старозагорските минерални бани е от м.март 2007 г. и е стартирана на основание инвестиционна програма на "Мини Марица-изток" ЕАД за 2007 г., и е одобрена от съвета на директорите на предишното ръководство на дружеството. Интересен е фактът, че документация за участие са закупили само двама кандидати - фирма "ЛЕНА" ЕООД, гр.Стара Загора, и фирма "Феникс строй" ООД, гр.София. Впоследствие обаче заявление за участие в процедурата е подала само фирма "ЛЕНА" ЕООД, гр.Стара Загора. Едноличен собственик на капитала на фирма "ЛЕНА" е Елена Христова Римпопова. С участника е сключен договор на стойност 2 391 616,67 лв., като в условията на процедурата и договора е предвидена възможност за допълнително увеличаване на стойността му с 20%. Договорът е изпълнен и платените по него суми са в размер на всичко, което е възможно да се усвои - 2 864 195 лв. Извършени са проверки на "Мини Марица-изток" ЕАД от комисия, назначена със заповед RD 16900/29.08.2008 г. на предишния министър на икономиката и енергетиката, при които са констатирани допуснати нарушения. В състава на комисията са били включени представители на дирекция "Главен инспекторат" на МС, служители на Министерството на икономиката и енергетиката и началник-група Икономическа полиция при РПУ-Раднево. Констатирани са нарушения при провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, и на финансовата отчетност на дружеството за периода от 1 май 2005 г. до 31 март 2008 г. В МИЕ са постъпили 6 броя доклади за резултати от проверката, които са препратени от тогавашния министър до изпълнителния директор на "Мини Марица-изток" и до изп.директор на Български енергиен холдинг за предприемане на действия и мерки за отстраняването им.
През м.май 2009 г. в дружеството е извършена проверка от Български енергиен холдинг, като проверяваният период обхваща дейността на "Мини Марица-изток" от 2005 до 2009 г. Резултатите от извършения одит показват допуснати сериозни злоупотреби от оперативното ръководство на "Мини Марица-изток", липса на контрол при планиране и изразходване на финансови средства, както и липса на контрол при провеждане и финализиране на процедури по ЗОП за доставка на активи и услуги. Констатирани са сериозни нарушения на финансовата дисциплина, вследствие на което е сменено ръководството на дружеството. Освободени са двама от членовете на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" - Иван Марков и Гочо Христов, без освобождаване от отговорност. Към настоящия момент тече следствие, в рамките на което се разследват групи от фирми, имащи отношение с "Мини Марица-изток".

ДЕПУТАТ КАЛИНА КРУМОВА /за реплика/:

Г-н Трайков, от всичко, което си казахме с Вас тук от трибуната, излиза, че в България няма друга фирма освен фирма "ЛЕНА", която може да обслужва интересите на ТЕЦ "Марица-изток 2" и "Мини Марица-изток". Аз смятам, че всеки един български гражданин може да си направи равносметката защо това е така. За да приключим с темата, поне днес, защото се надявам след тези проверки да ни информирате какво става, само малко цифри ще спомена... съжалявам, че г-н Дянков го няма тук.
Сделка с ТЕЦ "Марица-изток 2" на стойност 3.8 млн. лева за доставка на 350 тона дизелово гориво. Фирма "ЛЕНА" - 2 880 000 лева за ремонт на столова в почивната станция. През 2008 г. фирмата "ЛЕНА" се преименува на "Кънстракшън Енд Рипеър". Това взема 550 000 лева за допълнителен ремонт на вече освежена от преименуваната фирма "ЛЕНА" ремонт (б.р. - най-вероятно столова). Защо тогава не са си направили ремонта като хората, можете сами да си отговорите. След това климатици за 107 000 лв. Горива за 1 млн. лева. Ремонт на станция за отдих на "Мини Марица-изток" в Несебър - 9 млн.лв. Аз мисля, че когато фактите говорят, коментарите са излишни. Благодаря Ви!

Б.Р. От няколко месеца вестник "Старозагорски новини" извършва журналистическо разследване около обръча от фирми, свързан със заменките и продажбите на военни имоти в центъра на Стара Загора, и ремонта на Центъра за социални услуги в Стара Загора. Според справките, изисквани от областния управител Йордан Николов, фирма "ЛЕНА", както и "ТЕМА", са придобили апетитни имоти от МО преди изборите 2005 г. срещу апартаменти в крайни квартали на Казанлък и Стара Загора. А преобразуваната "ЛЕНА" в "Кънстракшън Енд Рипеър" - военен имот чрез покупка преди изборите тази година. Същата фирма е била и сред тримата кандидати за реконструкцията на Центъра за социални услуги в Стара Загора.
Парламентарният контрол в петък провокира гнева на бившата социална министърка Емилия Масларова, която в прав текст от парламентарната трибуна заяви, че съпругът й е напуснал фирма "ЛЕНА" през м.април 2007 г.
А през 2005 г., когато "ЛЕНА" е придобила 238 кв.м военен имот в Стара Загора на ул."Христо Ботев" 74 (където е фирменият адрес на фирма "Стара Загора 2007 г.", спечелила търга за реконструкция на Центъра за социални услуги), бил ли е в "ЛЕНА" мъжът на Масларова?

Още новини