Начало Новини Актуално Превишени са концетрациите на озон във въздуха на Стара Загора в предиобедните часове на 13 юли

Превишени са концетрациите на озон във въздуха на Стара Загора в предиобедните часове на 13 юли

Актуално

Превишения на нормата за озон са отчетени от автоматично измервателната станция „Зелен клин”, разположена в източната част на Стара Загора. Регистрираните концентрации в 08:00, 09:00 и 10:00 часа бяха съответно 249,52; 309,18 и 358,37 микрограма на кубичен метър. Това е превишение на алармения праг по показател озон, от 240 микрограма на кубичен метър, измерен в три последователни часа.

Регионална инспекция по околната среда и водите в Стара Загора (РИОСВ) изпрати предупредителни писма до Гражданска защита, общинската и областната администрации за предпазване на населението на града от възможни здравни рискове, поради регистрирани превишения на нормата за озон.

Превишенията по показател озон показват косвено проблем в атмосферния въздух и в тази връзка няма опертор или обект, който е замърсител. От РИОСВ не са изпратени предписания за предприемане на действия към конкретен замърсител. Превишенията по показател озон в приземния атмосферен слой се дължат на неустойчива атмосфера – рязко повишаване на слънчевата активност, повишаване на атмосферното налягането и безветрие.

Очаква се по-продължителен период на наднормено съдържание на озон в атмосферния въздух на Стара Загора. Чувствителните групи от населението са деца и възрастни и хора с астма, както и други белодробни заболявания.

От РИОСВ препоръчват да се избягва продължително пребиваване и напрегната физическа дейност на открито.

При концентрация на озон около 200 мкг/куб. е възможно дразнене на очите, а при по – високи концентрации могат да се засегнат белите дробове. Промени в белодробната функция могат да се наблюдават при астматично болни при експозиция на озон от 160 до 340 мкг/куб. м.


Още новини