Начало Новини Актуално Пресков АД внедрява модерно оборудване за над 9 млн. лв. (видео)

Пресков АД внедрява модерно оборудване за над 9 млн. лв. (видео)

Актуално
Пресков

Старозагорското дружество Пресков АД, което е част от структурата на Холдинг Загора, работи по реализирането на мащабен проект за Технологична модернизация. Той е на стойност 9,177 млн. лв. и е финансиран по Оперативна програма Конкурентоспособност. В рамките на проекта се внедрява модерно оборудване, с което Пресков АД ще отговори на всички европейски изисквания, ще повиши енергийната и производствената си ефективност.

Технологичната модернизация обхваща четири направления - ковашко-чуково, ковашко-пресово и термично производство, и смяна на инфраструктурата по отношение на водни и въздушни потоци, съобщи Васил Василев, прокурист на дружеството.
За ковашко-чуковото производство ще бъде доставено ново съоръжение - хидравличен чук. След неговото внедряване ще бъде спрян сегашният 5-тонен въздушен чук, чието поддържане, е много енергоемко. С пуска на новото оборудване ще се постигне голяма енергийна ефективност и ще се подобри шумовата среда, коментира Васил Василев.
Ковашко-чуковото производство ще бъде окомплектовано с модерна нагревна инсталация, която сериозно ще подобри производителността. Нови нагревни инсталация ще подменят сега съществуващите и за целите на ковашко-пресовото производство.

Старата система е от 70-те години и  изключително енергоемка. С въвеждане в експлоатация на новата, разходите за енергия ще бъдат намалени с 40%
Новото термично производство ще бъде на газ и също ще доведе до големи икономии. Системата ще бъде компютъризирана и изпълнението на технологичните режими ще бъде много прецизно.
Четвъртото направление на технологичната модернизация е смяната на инфраструктурата на Пресков по отношение на въздушните и водни потоци. И при него системата ще бъде компютъризирана и по този начин разходите ще бъдат сведени до минимум.

Целта на проекта, по който работим, е да бъдем конкурентоспособни, да повишим енергийната и производителна ефективност, каза още прокуристът на дружеството. Всичко това, съчетано с конструктивно-технологичния отдел, който разполага с най-модерния софтуер за проектиране, ще доведе до прецизиране на продукцията. Електронната симулация на производство на всеки детайл елиминира възможностите за дефекти.

В момента Пресков е най-големият производител на изковки в България. Дружеството работи с над 30 български и 20 чуждестранни фирми и изделията са почти 100% за износ.
2010 година е била чувствително по-добра, спрямо 2009 г. и очакванията са през настоящата година да се постигнат двойно по-добри резултати.

Ръководството на дружеството работи за привличане на нови клиенти и се надява след приключване на проекта за Технологична модернизация през юни, да надвиши големите производствени обеми от 2008 година.

Още новини