Начало Новини Актуално Преработващата промишленост отчита 2,4% ръст за период от една година

Преработващата промишленост отчита 2,4% ръст за период от една година

Актуално

Подобреният износ на редица български предприятия от края на миналата година е довел до увеличаване на производството в преработващата промишленост с 2.4% през май тази година спрямо май 2009 г. Това сочат предварителните данни на НСИ. По-високите цени на металите пък са причината добивната промишленост за този период да отчете 2.9% ръст.

В същото време с 4.7% е намаляло производството и разпределението на ток, топлоенергия и газ. Това е и причината общият индекс на промишленото производство през май да отбележи незначителен ръст от 0.4% спрямо май миналата година, пише вестник Пари.

Именно заради спада в производството на енергия през май спрямо април от над 14% се отчита намаляване на общото промишлено производство с 0.9%. В добивната промишленост през май се отчита ръст от 2.9%, а в преработващата - от 2.5%.
Оборотите в промишлеността растат с по-високи темпове от индекса на произведената продукция и причината е вдигане на производствените цени. НСИ съобщи тези дни, че през май общият индекс на цените на производител се е увеличил с 9.1% спрямо май 2009 г., като инфлацията се наблюдава както на вътрешния, така и на външните ни пазари.
12.7% е средният ръст на оборота в промишлеността в сравнение с май 2009 г. На годишна база над средното са нараснали оборотите в преработващата промишленост - с 16.6%. В добивната промишленост годишният ръст на оборота е 11.4%, докато в производството и разпределението на енергия е отчетен спад от 0.6%.
В сравнение с предходния месец оборотът през май тази година нараства с 1%, като в преработващата промишленост продукцията се е увеличила с 5.9%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава спад от 12.9%, а в добивната промишленост - 16.3%.

На вътрешния пазар обаче стагнацията продължава и това го доказва статистиката за търговията. Оборотите в търговския сектор у нас продължават да падат като следствие от намалялата покупателна способност на българите. През май спрямо април има лек ръст в търговията на дребно от 1.8%, но в търговията на едро е отчетен спад от 2.6%, а с 1.2% падат продажбите на автомобили, техническо обслужване и ремонт. Така общият спад в сектор Търговия през май е 1.4%.
На годишна база търговските обороти са паднали с 12.4%. В търговията на дребно спадът е с 8%. Тук единствено продажбите на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия не са повлияни от свитото потребление и през май тази година спрямо май миналата година те дори са нараснали с 1.4%. С най-значителен спад са продажбите на компютърна и комуникационна техника -19%, но се наблюдава тенденция на забавянето му.
В търговията на едро оборотите са паднали с 12.1% спрямо май 2009 г. При това падат оборотите (със 7.3%) и в търговията на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Най-голям е спадът в търговията с машини, оборудване и части за тях - 34.2%. Стагнацията на пазара на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт продължава - спадът в продажбите от май миналата година до май тази година е над 28%.

Сривът в строителството продължава. Произведената строителна продукция през май е с 3.7% под равнището си през април. Така на годишна база спадът в този сектор е 16.6% основно заради спада в сградното строителство, който е 25.2% спрямо май 2009 г. При гражданското и инженерното строителство намалението е с 0.4%.
Интересното е, че през май спрямо април инженерното строителство бележи много по-голям спад от строителството на жилища. Така например произведената през месеца продукция от сградно строителство намалява с 3.1%, а при гражданското строителство намалението е с 4.4%.
През периода януари -май 2010 г. строителната продукция намалява спрямо същия период на 2009 г., като общият спад от 23.6% се определя предимно от отрицателните темпове в сградното строителство, което представлява 59.0% от цялото строително производство. Регистрираното намаление в сградното строителство през периода е 32.4%, а в гражданското строителство - 5.4%.

Още новини