Начало Новини Актуално Препотвърден е кредитният рейтинг BBB- на Община Стара Загора

Препотвърден е кредитният рейтинг BBB- на Община Стара Загора

Актуално

Стара ЗагораМеждународната рейтингова агенция Стандарт енд Пуърс препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг ВВВ- на Община Стара Загора. Перспективата остава стабилна. В началото на 2018 година агенцията повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Община Стара Загора от ВВ+ със стабилна перспектива, на ВВВ- със стабилна перспектива, вследствие присъждането на същия рейтинг на Република България. По правило община не може да има по-висок кредитен рейтинг от този на държавата.

Той беше потвърден през септември 2018 г., което отрази очакването на Стандарт енд Пуърс, че общината ще задържи дефицита си, след извършване на капиталовите разходи, над прогнозата до 2020 г., а силният икономически растеж в страната ще доведе до добри данъчни постъпления и продължаващи субсидии от държавата.

Според заключенията тогава, българските местни и регионални власти оперират при все още развиваща се институционална среда, което продължава да ограничава предсказуемостта за техните финанси, предвид важната роля на централната власт в България в отношенията централна-местна власт. Прави се извод, че на управлението на общинските финанси липсва дългосрочно финансово планиране, което в крайна сметка отслабва предсказуемостта и ефикасността на правенето на политики.

 

Още новини