Начало Новини Предстоящо Преобразуват Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства в Музей на фотографията

Преобразуват Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства в Музей на фотографията

Предстоящо

Предложение за преобразуване на Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства“ в Музей на фотографията, общински културен институт, внася кметът на Община Казанлък Галина Стоянова на предстоящата сесия на местните парламентаристи на 25 януари.

Предмет на дейност на културната институция е издирването, изучаването, опазването и представянето на културни ценности, съобразно тематичния й обхват с опознавателна, образователна или естетическа цел. Източник за финансиране на специализирания музей, включващи издръжка на сграден фонд, персонал и средства за дейностите, са за сметка на общинския бюджет. За 2023 година за финансирането му са заложени 83 100,00 лв. В музея работят трима служители – директор и уредници, които ще бъдат преназначени.

Още в самото начало на неговата дейност се създават възможности за художествени практики, популяризира фотографията и други феномени във фотографската култура, чрез редица конкурси и фотопленери. За да развие пълния си капацитет на този вид културна дейност, на база на забележителния си фотоархив и колекция на съвременните постижения на творците и фотографите от цялата страна, и на дългогодишната традиция на фотографското изкуство в Казанлък, е необходимо Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства“ да бъде преобразуван в специализиран „Музей на фотографията“ – културен институт по смисъла на Закона за културното наследство (ЗКН) и Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК).
В мотивите на вносителя е записано, че чрез придобиване на статут на културен институт Музеят на фотографията ще допринесе за още по-голямо развитие на тази дейност и ще е предпоставка за провеждане на национални и международни събития, както и за утвърждаването на града като център за този вид изкуство. Като единствен музей на тази тема в България, тук ще се съхраняват
постиженията на българските творци, като те ще бъдат популяризирани в страната и
извън границите на България.
Съгласно чл.25, ал.1 от Закона за културното наследство „Музей се създава“ при наличие на културни ценности, идентифицирани по реда на наредбата по чл. 107, ал.1, които могат да бъдат представяни във вид на музейна експозиция, наличие на сграден фонд, осигуряващ условия за съхраняването на движимите културни ценности, постоянен източник на финансиране дейността на музея и специалисти с необходимата квалификация.

Източник: presstv.bg

Още новини