Начало Новини Актуално Премиерът Борисов проведе среща с президента на Сърбия Александър Вучич

Премиерът Борисов проведе среща с президента на Сърбия Александър Вучич

Актуално

Министър-председателят Бойко Борисов и президентът на Сърбия Александър Вучич проведоха двустранна срещаМинистър-председателят Бойко Борисов и президентът на Сърбия Александър Вучич проведоха двустранна среща на летище София, преди да отпътуват за съвместната им инспекция на напредъка по изграждането на АМ Европа и Балкански поток. Премиерът Борисов и президентът Вучуч изразиха увереност, че независимо от трудностите, породени от епидемията от COVID-19, ще продължи ускорената реализация на проектите, които са от огромно значение, не само за двете страни, но и за целия регион. Министър-председателят Борисов изтъкна, че въпреки коронавируса, в България не е спирала работата по изграждането на АМ Европа и на Балкански поток.

Със завършването на магистралата пътуването между България и Сърбия ще бъде изключително бързо и лесно.

Изграждането на АМ Европа е важно не само за нашите две държави, но е и от ключово значение за обмена на стоки между Европа и Азия, изтъкна премиерът Борисов. Министър-председателят акцентира върху напредъка по изграждането на отсечката между Драгоман и Сливница. Работим усилено и очаквам близо 17 км от магистралата между София и границата със Сърбия да бъдат готови до края на годината, посочи премиерът.

АМ Европа ще свързва ГКПП Калотина и Софийския околовръстен път. Тя е с дължина 48 км и е разделена на три части. Строителството на първите два участъка, по които се работи в момента, включва модернизация на съществуващия първокласен път I-8 между Калотина и Сливница. Третият участък от Сливница до връзката със Северната скоростна тангента е с дължина 16 км и ще преминава по ново трасе.

По време на срещата премиерът Борисов запозна сръбския президент и с напредъка по строителството на Балкански поток. Газопроводът е с дължина 474 км и ще премине през землищата на 11 области в страната ни. За цялостната реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница ще бъдат изградени и две компресорни станции Расово и Нова Провадия. Те ще служат за повишаване на налягането по трасето на Балкански поток. Проектът е от изключително значение за енергийна сигурност на целия Балкански регион. След малко заедно ще видим мащабите на строителството, обърна се премиерът Борисов към президента Вучич.

След инспекцията на АМ Европа и Балкански поток, премиерът Борисов и президентът Вучич ще продължат обсъждането на теми от взаимен интерес за двете страни във Велико Търново, където двамата ще проведат работен обяд.

* * * 

Премиерът Борисов и сръбският президент Вучич инспектираха строителството на Балкански поток

Министър-председателят Бойко Борсов и президентът на Сърбия Александър Вучич инспектираха с хеликоптер строителството на Балкански поток. Проектът е приоритетен за българското правителство. С неговата реализацията се цели повишаване сигурността на доставки на природен газ от различни източници, засилване на конкуренцията и прозрачността на пазара с природен газ, което от своя страна ще окаже позитивен ефект върху потребителите на природен газ. Като ключов проект за пазарната интеграция, Балкански поток ще допринесе за гарантиране на доставките на природен газ за страната и за региона, като същевременно ще допринесе за създаването реални условия за диверсификация на източниците и маршрутите и възможност за пренос на допълнителни количества природен газ за и през България. Всичко е по правилата на Европейския съюз, подчерта премиерът Борисов по време на инспекцията.

Булгартрансгаз ЕАД изгражда газопровод с обща дължина 474 км. Общо са доставени във временните строителни бази 26 489 броя тръби или 324,26 км. На пристанище Бургас има доставени още 10 935 броя тръби или 133,52 км, които ежедневно се транспортират към временните бази. Общият почистен хумус от сервитута на газопровода е 403,19 км. Разнесените тръби по трасето са 281,22 км, от които са заварени 153,06 км. Изкопаната траншея за полагане на газопровода е 100,44 км. Положеният газопровод в траншеята е 91,43 км. Териториите с археологически обекти по трасето се проучват и освобождават за строителството, с оглед опазване на културното наследство на страната ни при изграждането на Балканки поток.

За цялостната реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница ще бъдат изградени и две компресорни станции - КС Расовои КС Нова Провадия. Предвидените компресорни агрегати на двете станции ще бъдат най-ново поколение, производство на американска компания, която е лидер в сектора. Към настоящия момент се изпълняват строително - монтажни работи на бъдещата площадка на Компресорна станция Расово. На площадката освен три газотурбокопресорни агрегати ще бъдат разположени и административна сграда, производствени и обслужващи сгради.

Разгледано бе и подземното газово хранилище Чирен, което се използва за компенсиране на сезонната неравномерност на потреблението на природен газ у нас и е един от инструментите за гарантиране на сигурността на газовите доставки, като активният му капацитет е 550 млн. м3. С развитието на газовата мрежа на територията на страната и в региона ще се насърчи търговията с природен газ, ще се повиши пазарната конкуренция и ще допринесе за функционирането на ликвиден газов пазар. С цел развитието на Чирен като търговско хранилище се работи по неговото разширение. Планираното разширение се състои от поетапно увеличаване на обема на хранилището - по-големи обеми складиран газ, увеличено налягане на горивото в резервоара, по-голям дебит на всекидневно нагнетяване и добив. Проектът предвижда увеличаване на обема работен газ до 1 млрд.м3 и увеличаване на дебита на добив и нагнетяване до 8 - 10 млн. м3/ден. За целта ще се сондират 10 нови експлоатационни сондажа, както и 3 наблюдателни. През 2019 г. стартира изпълнението на 3D сеизмични проучвания върху площта на Чиренската структура. Проучванията се съфинансират от Механизма за свързване на Европа - безвъзмездните средства са до 3 900 000 евро (50% от стойността на проучването).

 

Още новини